Verenigingen 
Christelijk Gemengde Zangvereniging “GLORIA PATRI”

   
We bestaan als koor ruim veertig jaar en ons doel is het evangelie te laten horen door middel van muziek en zang. We verlenen regelmatig medewerking aan kerkdiensten in de plaatselijke PKN- gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel.

Verder gaan we graag zingen in verpleeg- en bejaardentehuizen in de regio, hetgeen veel plezier geeft bij de bewoners en veel voldoening bij de leden van ons koor.

Onze vaste repetitieavond is dinsdag. We beginnen om 19.45 uur en met een korte pauze gaan we door tot 21.45 uur. U kunt op deze avond gerust bij ons binnenlopen in het gebouw  “De Rank”. Weerdingerkanaal ZZ 119 te Nieuw-Weerdinge.

Het dertig leden tellend koor staat onder bezielende leiding van Jan van Oosten.


Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
Mevr. Ara Boer
Moersloot 135  
9561 VH Ter Apel
Tel: 0599 58290