NIEUWS 2019
    
 Op deze pagina's vindt u nieuws uit Nieuw-Weerdinge. In de meeste gevallen heeft deze informatie eerst op de startpagina gestaan.

 In veel gevallen is deze pagina ook een uitbreiding van het nieuws op de startpagina.
Wilt u "oud" nieuws teruglezen? Dat kan. Kijk dan bij "Streekbode"

 
   
   Beste inwoner van Nieuw-Weerdinge,

Wist u dat:

Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is een hoopvol percentage!
 
 
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?

AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.

Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een circulatiestilstand.

Doet u mee met Nieuw-Weerdinge ‘HARTveilig’ maken?

In Nieuw-Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen voor dorps-AED’s. Zo maken we met elkaar het verschil én het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED’s te kunnen plaatsen. De kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.

Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:

Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

   

FTC Toerlust organiseert "De iedereen verdient een morgen toch(t)

Op zondag 8 juli een
gezinstocht over 40 kilometer. Vertrekpunt: Kantine vv Titan. Starttijd van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Op zondag organiseert de fietsclub FTC Toerlust een gezinstocht over 40 kilometer. De opbrengst van de tocht gaat naar het KWF.
U kunt starten vanaf de kantine van voetbalvereniging Titan. De route is volledig uitgepijld en brengt u langs idyllische plekje rondom Ter Apel en Sellingen. Bij FTC Toerlust denkt u al gauw aan een racefiets. Daar is deze gezinstocht echter in het geheel niet voor bedoeld. Snelheid speelt geen enkel rol. We zien u graag in beweging op de fiets. Eén van de doelstellingen van de club. Ook elektrische fietsen zijn welkom.

Er is ook een langere route over 90 kilometer. Hiervoor dient u echter wel een bepaalde basisconditie te hebben. Ook deze route is volledig uitgepijld en leidt u richting Vriescheloo en Wedde. Prachtige rustige wegen en fietspaden.

Welke afstand u ook fietst, onderweg is een verzorgingspost ingericht voor drinken en een versnapering. Bij pech belt u de Pechbus van Tieks. Als reparatie niet mogelijk is wordt u weer thuis gebracht.
 
   
De Bibliobus

Drie maal per week staat de bibliobus in Nieuw-Weerdinge.

Op donderdag kun je terecht bij de Bibliobus van 13:10 uur tot 14:20 uur bij ’t Koppel en van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.

Op vrijdag  staat de Bibliobus van 13:20 uur tot 14:20 uur bij de Bentetop en van 14:25 tot 15:10 uur bij ’t Koppel.
 
Boeken en andere materialen kunnen online worden gereserveerd en worden opgehaald en ingeleverd in de Bibliobus.
Zie voor informatie over de bibliobus: https://www.bibliotheekemmen.nl/bibliobus  In de schoolvakanties staat de Bibliobus alleen op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.
 

 

 
Stille Tocht Nieuw-Weerdinge

Op vrijdag 4 mei wordt wordt weer jaarlijkse Stille tocht Nieuw-Weerdinge gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF" nabij het Beertaplein. Vanaf het Beertaplein loopt men om 19.45 uur naar de begraafplaats.

Daar zal de christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen.

Leerlingen van De Bentop en 't Koppel en het 4 mei Comité zullen gedichten voorlezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.

Hierna lopen we terug naar het Beertaplein waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
 
Het 4 mei comité.

   

 

 

 

 

 

 

 

JAAROVERZICHT 2017 - 2018

Het afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge zich bezig gehouden met diverse zaken die de directe leefbaarheid in het dorp raken. Soms zichtbaar en soms ook achter de schermen. Als bestuur willen we de inwoners van ons dorp meer gaan betrekken bij deze zaken want we kunnen het als Plaatselijk Belang natuurlijk niet alleen. We willen geen vereniging zijn die voor de inwoners beslissen, maar die de belangen van de inwoners behartigen. Er werd ons aangereikt dat we te onzichtbaar waren voor de inwoners. We proberen dit met meer informatie naar de inwoners toe te verbeteren. We doen dit inmiddels via Facebook, onze website van Nieuw-Weerdinge en via De Streekbode. Dat dit nog niet volmaakt is, is ons duidelijk maar we werken er hard aan. Dat we ook niet alles kunnen regelen mag ook duidelijk zijn, ook wij hebben en kennen onze beperkingen.

Waar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest:
 • Het achterstallige onderhoud in het park te keren.
 • Hoe houden we de voorzieningen op peil in ons dorp.
 • De speelvoorzieningen samen met een club betrokken inwoners te verbeteren. Dit loopt nog steeds en we hopen dit jaar daar een slag te kunnen maken.
 • Het gebied rond de volkstuinen te herstructureren en samen met de tuinders tot een aantrekkelijk volkstuinencomplex te komen.
 • In het kader van de verkeersveiligheid twee smiley’s aangeschaft en deze in het beheer gegeven van VVN Nieuw-Weerdinge
 • Samen met VVN Nieuw-Weerdinge bij de kruising in het centrum, de weg versmald en een zebrapad aan laten leggen.
 • Bij de gemeente aangevraagd om de belijning op het Weerdingerkanaal NZ weer te herstellen. (Ook samen met VVN).
 • In overleg met de gemeente en Lefier geweest, om het bewonersoverleg over de visie van de Nieuw-Weerdingers zelf over hun dorp niet te laten verzanden door verschillende inzichten tussen gemeente en Lefier. Hierbij een sterk oog hebbende voor het enorme gat dat is geslagen in de oude bouw en hoe dit te vullen.
 • Het ondersteunen van diverse activiteiten in Nieuw-Weerdinge door Nieuw-Weerdingers, zoals Nieuw-Weerdinge gezond, het eettafelproject, de kleding/voedselbank, de sinterklaasintocht, dierenweide De Wenke, de kerstmarkt etc.
 • Het ondersteunen van Dorpenzorg en het Noaberhuus en reguliere overleggen met de andere dorpsbelangenverenigingen in de Monden over zaken die ons allen aangaan.
 • Diverse klachten over groen en grijs en overlast met de gemeente besproken en inwoners geholpen, die zich niet gehoord voelden na een klacht bij de gemeente Emmen.

Wat willen we nog meer. Graag zouden wij zien dat diverse clubs en verenigingen in ons dorp sterker gaan samenwerken om Nieuw-Weerdinge ook naar de toekomst toe het dorp met veel activiteiten voor jong en oud te kunnen laten blijven. Waarom samenwerken? Dan ontlast je de vrijwilligers die dit mogelijk maken omdat je dan een betere verdeling kunt maken onder de vrijwilligers. Niemand kan het alleen. Plaatselijk Belang kan en wil hierin ondersteunen. Wat wij ook erg jammer vinden is dat Nieuw-Weerdinge eigenlijk geen handels of ondernemersvereniging meer kent. Dit zou een enorme impuls aan ons dorp kunnen geven. Ik roep hierbij de ondernemers dan ook op hierover na te denken en elkaar op te zoeken om tot een gezonde brede ondernemersvereniging te komen. Met meer dan 250 ondernemers in het dorp, moet dit toch kunnen?  Ook hier willen wij wel de verbindende factor zijn indien dit gewenst is. En met ondernemers bedoelen we dan ook ondernemers in de breedste zin van het woord.

Vragen over dit jaarverslag? Kom dan op dinsdag 17 april 2018 in MFC de Badde, aanvang 19:30 uur

Hier kunt u dan vragen stellen aan ons en tips geven over de koers van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Nog geen lid, kom gewoon en wordt lid. Samen staan we sterk.

 

   
  Tot onze ontsteltenis is Allan Prosser overleden.

Allan heeft erg veel voor de jeugd in Nieuw-Weerdinge betekend en was eigenlijk tot zijn laatste dag actief in het jongerenwerk. 

Voor diegenen die Allan willen herdenken is er een gedenkhoek ingericht in zijn geliefde Badde.

Allan zal door de Nieuw-Weerdingers niet gauw worden vergeten, daarvoor heeft hij teveel betekend voor ons dorp.

Allan zal worden gecremeerd in Stadskanaal met als eigen wens: "Ik ga alleen".

Dinsdagmiddag vanaf 13:00 uur is er een herdenking voor Allan in MFC De Badde/jeugdsoos.

Tot 13.30 uur is er gelegenheid afscheid van hem te nemen door langs de kist te lopen. Hierna zal door de aanwezigen een erehaag gevormd worden waarlangs Allan naar buiten gedragen zal worden en alleen zal vertrekken naar het crematorium in Stadskanaal.

Hierna geeft SKW de aanwezigen nog de gelegenheid een herdenkingsdienst bij te wonen.

Namens heel Nieuw-Weerdinge,
W. Katoen


 

   
 SAMEN ETEN IN DE BADDE

Het eettafelproject in de Badde te Nieuw-Weerdinge is gezelligheid alom en draait al enige maanden volop. Ook alleen thuis en eigenlijk geen zin om voor jezelf te koken? Zin om met elkaar van een echt verse maaltijd te genieten? In de Badde wordt op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vers gekookt. Iedereen die wil kan hieraan meedoen.

Geďnteresseerd?  Geef je dan op bij de Badde (0591-521733) of bel het Noaberhuus. (0591-714724). Ook binnenlopen bij de Badde of het Noaberhuus mag ook natuurlijk.

Blijf niet alleen thuiszitten en DOE MEE. De kookgroep geeft aan nog veel meer deelnemers aan te kunnen en het is er echt gezellig en het eten vers en lekker.

Een tafel die helemaal gevuld is met mensen is nog gezelliger.

Dit initiatief wordt breed gedragen en georganiseerd door: MFC de Badde, Icare, de Baptistengemeente, de Protestantse gemeente, SEDNA en Stichting Dorpenzorg.
   Nieuw-Weerdinge GEZOND! Wat is het en hoe werkt het?

Gezondheid is een breed begrip.
Veel mensen denken bij het woord gezondheid aan voeding en bewegen, maar daar stopt het niet. Het betekent ook: sociale contacten met buurtbewoners hebben, een leuke hobby uitoefenen, muziek maken. Ook voldoende ontspanning en een goede nachtrust hebben invloed op hoe wij ons voelen.

Wat is M&GEZOND!?

M&GEZOND! is het programma van de Gemeente Emmen waarmee we de inwoners uitdagen hun buurt, wijk of straat een stukje gezonder te maken door een gezondheidsbevorderend idee te ontwikkelen. Dit initiatief moet dan worden uitgevoerd door, voor en met bewoners. Op onze website vind je tal van voorbeelden van dergelijke ideeën die door bewoners zijn bedacht, voor bewoners zijn bedoeld en met bewoners worden uitgevoerd. 

Hoe werkt het?
Een idee kan vaak pas worden uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Niet altijd, maar soms  heeft een plan een (financieel) zetje in de rug nodig, om te kunnen worden uitgevoerd. Dat is één van de manieren waarop M&GEZOND! kan ondersteunen. Verder kunnen we je ook helpen om je plan mee vorm te geven en goed op papier te krijgen. Ook geven we advies of we kunnen je met andere initiatiefnemers in verbinding brengen.
Ons team, dat bestaat uit zowel bewoners als medewerkers van de Gemeente Emmen, komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Zo weet je al binnen een week of jouw idee met subsidie wordt ondersteund.

Heb jij nou ook een leuk idee voor jouw buurt of wijk? Kom in beweging en neem contact met ons op.

Via de website www.emmengezond.nl  kun je een aanvraagformulier downloaden en je aanvraag indienen. Of like onze facebook pagina M&gezond https://www.facebook.com Nieuw-Weerdinge-Gezond-1782334592097327/   en neem van daaruit contact met ons op.
 

   


 

 

  

  

Daverende Nieuwjaarsreceptie Nieuw-Weerdinge 2018

Vrijdag 12 januari was het dan weer zover, de Nieuwjaarsreceptie Nieuw-Weerdinge met daarin opgenomen de uitreiking van de Nieuw-Weerdinger Pluim 2017.


Weer drie genomineerden, te weten; Rien Prinsen, Henk Hofman en de Paasvuurbouwers. Alle drie de genomineerden hebben zich voor Nieuw-Weerdinge ingezet of die op de kaart gezet.


Na de opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang hield de burgemeester van Emmen zijn nieuwjaarstoespraak voor de bomvolle Badde. Knelske en Dika verzorgden op hun eigen ludieke wijze weer de terugblik op 2107 in Nieuw-Weerdinge. Dit jaar in een vernieuwd jasje met ondersteuning van een groot scherm met beelden. Erg leuk en zeker een aanrader voor de komende jaren.


De muzikale omlijsting werd wederom verzorgd door de Soundmakers uit Nieuw-Weerdinge en als extra kers op de taart was Erwin de Vries uit het Groningse Meeden gecontracteerd om zijn Groninger liedjes ten gehore te brengen.


Rond 21.00 uur was het hoogtepunt van de avond, de uitreiking van de Pluim 2017 en het waren de paasvuurbouwers die dit jaar de Pluim in de wacht hebben gesleept. De Pluim werd hen door burgemeester van Oosterhout uitgereikt en de beide andere genomineerden ontvingen de oorkonde van nominatie.


En laten we wel wezen alleen al het genomineerd worden voor de Pluim is al een enorme eer, het geeft aan dat de Nieuw-Weerdingers het hebben gewaardeerd wat je hebt betekent voor het dorp.


Na de uitreiking riepen Knelske en Dika de burgemeester van Emmen en de voorzitter van Plaatselijk Belang naar voren om aandacht te vragen voor de onveilig ervaren oversteek bij de Foodmarket over het Weerdingerkanaal Noordzijde. Het toeval wilde, dat net voordat de Nieuwjaarsreceptie begon, Plaatselijk Belang vanuit de gemeente Emmen had gehoord dat het zebrapad dat was aangevraagd zou worden aangelegd. Dit kon nu dus mooi tijdens de receptie openbaar worden gemaakt.


Na het officiële gedeelte was het nog een gezellig samenzijn van de aanwezige Nieuw-Weerdingers onder het genot van muziek een drankje en een hapje.


Het was in ieder geval weer een avond die zin geeft aan het organiseren van de volgende nieuwjaarsreceptie.


Ik wil als voorzitter van Plaatselijk Belang dan ook de medeorganisatoren (SKW; MFC de Badde en Henk en Gea de Vries) bedanken, maar ook Knelske en Dika, de tekstschrijvers Jan de Vries en Roelof Kleve. Ook dank aan de burgemeester van Emmen voor zijn aanwezigheid en natuurlijk niet te vergeten, de beheerders van MFC de Badde die de avond zelf weer op een voortreffelijke wijze hebben verzorgd. En last but not least, de aanwezige Nieuw-Weerdingers voor hun support en goede humeur.

Het is weer gebleken dat wanneer je iets met elkaar in samenwerking opzet en uitvoert er mooie dingen uitkomen.

En Nieuw-Weerdingers, houd in de gaten wie er in aanmerking zou kunnen komen voor de Pluim 2018. Want voor je het weet is het weer zover.

Iedereen nogmaals een goed en voorspoedig 2018 toegewenst.

Wim Katoen.