NIEUWS 2017
    
 Op deze pagina's nieuws uit vorige jaren.


 | terug naar nieuws | 

 
   
   
Jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagtwedde naar Italië

Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli waren zes jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagwedde namens de Cherry Foundation deelnemer in een internationale jongerenuitwisseling in Marina di Ardea, onder de rook van Rome. Samen met jongeren uit Italië, Litouwen, Slovenië, Kroatië, Macedonië en Bulgarije werden onderwerpen besproken in het kader van mogelijkheden in de stad  - met betrekking op onder andere werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.

In workshops leren de jongeren allerlei manieren om zichzelf te reflecteren en te verbeteren, hetgeen ze kan helpen in hun professionele loopbaan. Hierbij wordt gewerkt in gemengde groepen uit verschillende landen. Op deze manier wordt het begrip voor elkanders cultuur vergroot en wordt de vaardigheid in de Engelse taal vergroot.

 Deze uitwisseling wordt gefinancierd door Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie ter bevordering van mobiliteit van jongeren en jongerenwerkers. In februari organiseert Cherry een vervolgproject in Nederland waarbij de kansen tot persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het platteland worden bekeken

   
   
ZON voor Wind Emmen

Beste omwonenden van Pottendijk,

De leden van de actiegroep Pottendijk Windmolenvrij doen hun best om te voorkomen dat er in het gebied Pottendijk minimaal 17 windmolens geplaatst gaan worden.

Maar wij willen ook een alternatief bieden!

In de gemeente Emmen zijn veel mogelijkheden voor zonne-energie. Op daken met oppervlakte, maar zeker ook in het buitengebied. Wij hebben een werkgroep gevormd die zich aan het oriënteren is op de mogelijkheden voor zonne-energie in Emmen Zonne-energie blijkt dankzij de technische ontwikkelingen op dit moment al rendabeler te zijn dan windenergie op land. Andere voordelen van zonne-energie:

  • Zonne-akkers zijn veel minder belastend voor het landschap dan windmolens.
  • Zonnepanelen geven geen overlast in de vorm van geluid, slagschaduw, laagfrequente trilling, lampjes in de nacht, enzovoort.
  • Het aanleggen van zonne-akkers is minder ingrijpend dan het plaatsen van windmolens.
  • Afbraak van windmolens is duur en er blijven tonnen cement achter. Zonnepanelen zijn flexibel te plaatsen.
  • Er zijn mogelijkheden om aan zonne-energie sociale projecten en werkgelegenheid te koppelen. Daardoor kan zonne-energie direct iets opleveren voor omwonenden.

Om te kijken of er voldoende draagvlak is voor de ombuiging van wind naar zon houden wij een korte anonieme enquête onder de omwonenden. We hopen dat u hieraan wilt meewerken.
Klik voor het onderzoek op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/R8CP9TF

Wilt u met ons meedenken en mee-ontwikkelen, wij kunnen nog steun gebruiken. Neemt u hiervoor en voor alle andere vragen en/of opmerkingen contact op met
zonvoorwindemmen@gmail.com 

De leden van de werkgroep zijn: Thea Visser, Annemarie Leeman, Mark Spain, Peter Muller, Wim Feldhaus (allen Pottendijk) en Geert Wierts (N34). Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.
 

   
Wandel mee !!   Wandelactiviteit voor senioren

 Vanaf dinsdag 16 mei start een nieuwe wandelgroep. Elke dinsdagmiddag samen een gezonde, sportieve wandeling maken in de omgeving.
 Na afloop is er de mogelijkheid om in De Badde koffie te drinken (€1,00). Iedereen kan aansluiten zonder opgave en er zijn geen kosten aan
 verbonden. Wie aanwezig is die wandelt mee!

 Dag:                Iedere dinsdagmiddag
 Startlocatie:    De Badde
 Afstand:          4/5 km (ongeveer 1 uur)
 Vertrektijd:      13.30 uur                                           
 Kosten:            Geen
Informatie of vragen?
Buurstsportcoach senioren Eefke Weismann-Hooijer,
Telefoon: 06 11 250 789     E-mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl
   
Uitnodiging  om mee te doen aan de jaarlijkse  Stille tocht Nieuw Weerdinge  die op donderdag 4 mei wordt gehouden.

Om 19.45 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF" nabij het Beertaplein. Vanaf het Beertaplein loopt men naar de begraafplaats.
Daar zal de christelijke muziekvereniging SDG/ Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.

Hierna lopen we terug naar het Beertaplein waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
 
Het 4 mei comité.

 

Mountainbike route in Nieuw-Weerdinge?
 
Langs deze weg willen wij jullie informeren over een mogelijk te realiseren mountainbike parcours van 3 à 4 km in Nieuw-Weerdinge, Het idee achter het mountainbike parcours is om mensen meer in beweging te krijgen, zowel jong als oud. Bewegen/sporten is tenslotte leuk en ook gezond!.
Het parcours moet leuk, uitdagend en wel voor iedereen te doen zijn. Het parcours zal bij doorgang worden gevestigd aan de rand van het park De Wenke, de voormalige "kaaibakbaan" en het perceel bos aan de Wisseldijk (ijsbaan)

De gemeente is zeer enthousiast over het plan en wil dan ook zijn medewerking verlenen om het realiseerbaar te maken. Bij medewerking moet men denken aan het beschikbaar stellen van het terrein, maar ook eventueel aan materiaal zoals grond, zand, half verharding, hout, gereedschap en etc.

De gemeente zal geen personeel beschikbaar stellen. De gemeente geeft groenlicht zodra we een projectteam hebben samengesteld om de uitvoering te kunnen bewerkstelligen. Dit team zal bestaan uit vrijwilligers die bereid zijn om een X aantal zaterdagen mee te willen helpen met bijvoorbeeld snoeiwerk, takken slepen, bosmaaier, zand kruien en etc.

Met de uitvoering zal op z’n vroegst half augustus 2017 kunnen worden begonnen (na het broedseizoen van vogels). Dit geeft tevens mooi de tijd voor de voorbereiding.
Uiteraard is het de bedoeling dat aankomend najaar ook gebruik van het parcours kan worden gemaakt.

Dus heeft u tijd over en wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger (er zijn tenslotte nooit genoeg) aan dit prachtige burgerinitiatief meldt u dan aan via Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of Arjan Schipper  Arjan_schippertje@hotmail.com

Ook voor als u vragen heeft over dit project voor Nieuw-Weerdinge kunt u terecht bij Arjan Schipper.

   

Nieuwjaarsreceptie in "De Badde".   "Kledingkringloop" wint "De Pluim".

Vrijdag 13 januari
Op de zeer goed bezochte Nieuwjaarsreceptie in "De Badde", georganiseerd door Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, werd na een spannende strijd "De Pluim" gewonnen door de vrijwilligers van "De Kledingkringloop". Uit handen van de loco-burgemeester, Bouke Arends, werden de daarbij behorende versierselen overhandigd aan de vrijwilligers. Uit  reacties uit de zaal was te merken dat men volledig achter deze uitverkoring stond. Het cabaretduo "Dika en Knelske"en de "Stichting Volksvermaak" kregen als genomineerden lovende woorden en een applaus van het publiek.

Dika en Knelske namen zoals gewoonlijk het afgelopen Nieuw-Weerdinger jaar 2016 op hun eigen humoristische wijze onder de loep. De spanning met betrekking tot hun nominatie was duidelijk te voelen.
Nadat de voorzitter van Plaatselijk belang, Wim Katoen, de avond had geopend en het lied van
de "Weerdingermond" was gezongen nam loco-burgemeester Bouke Arends het woord over.

Hij benadrukte vooral de saamhorigheid van het dorp met zijn vele verenigingen en vrijwilligers. Hij roemde onder andere de verbouwde Badde.

De avond werd verder opgeluisterd door onze "eigen" Bert the Magicman. In een drietal optredens met vele goocheltrucs blijkt dat we in Nieuw-Weerdinge een echte entertainer in
huis hebben. De muzikale omlijsting van de avond was in handen van de Soundmakers.
 
Dika en Knelske Zaal "De Badde" Bert the Magicman
   

Kerstnachtdienst 2016.

De Kerstnachtdienst is weer achter de rug. Het was een dienst , die centraal in het teken stond van  “ALL YOU NEED IS LOVE" Het koor True Desire , zongen en begeleiden muzikaal de dienst.

In de afgelopen 10 jaar hebben wij een beroep kunnen doen, op een grote, vaste groep vrijwilligers. Er zijn zoals jullie in de Streekbode hebben kunnen lezen, al verschillende dominees geweest die deze diensten geleid hebben. Wij zijn begonnen met Ds. Van der Sleen en Ds. Pflaum. Van der Sleen is naar elders vertrokken en daarvoor in de plaats, kwam Ds. van Elten. Daarna is Ds. Pflaum gestopt en in zijn plaats kwam Ds. Panneman. De laatste 2 jaar, leiden Ds. Alkema en Ds. van Elten de diensten.

Omdat wij 10 jaar bestonden, hebben wij gemeend, door net als in de echte t.v. serie , All You Need Is Love,  iemand te verrassen. Ds. Pflaum was onder anderen grondlegger van de Kerstnachtdiensten. Hij woont nog steeds in Nieuw-Weerdinge en wij vonden het als commissie toch leuk om juist HEM in het zonnetje te zetten. Dit was dan ook zeer geslaagd !

Wij hebben een goede dienst gehad, waarin wij vele mensen verwelkomen mochten. Onze dank gaat dan ook speciaal uit naar het bestuur en de vrijwilligers van de sporthal, ook naar Titan en N.W.V.V., die steeds weer spontaan hun medewerking verlenen.

Al met al, een geslaagde Kerstnachtdienst en de commissie wenst iedereen een gezegend en gezond 2017 to    e.

 
Oplossing Kerstpuzzel De Streekbode
In de Kerstuitgave van de Streekbode stond een puzzle met de opdracht om uit te zoeken waar de plaatsnaamborden stonden.
Hieronder de oplossingen.
 
2e Kruisdiep  - Moorlag Ertsstraat Drentse Mondenweg Paardeweidsdijkje Oude Weerdingerdijk Noordveenkanaal NZ
           
Tramwijk ZZ Raiffeisenstraat Vledderdiep 3e Kruisdiep - (Zwarte Weg) Weerdingerkanaal ZZ 1e Kruisdiep WZ
           
 

Hé, hallo jonge voetballers!

Ben jij 4 of 5 jaar en wil je graag voetballen? Kom dan eens kijken en meedoen op de training van de puppy’s in de zaal!

De training is vanaf 4 januari 2017, elke woensdagmiddag van 15:00 tot 15:45 in de sporthal. Je mag een paar keer meetrainen om te kijken of het je leuk lijkt. Vergeet niet zaal/sportschoenen met witte zolen mee te nemen ! Zien we je dan?? Vragen? Neem dan contact op met:

Nick Katoen (06 - 23 53 91 20), jeugdcoördinator of met
Tina Heijne (06 - 21 10 70 89), commissielid jeugdvoetbalbeleidsplan.

   

Genomineerden Nieuw-Weerdinger Pluim
Afgelopen avond hebben we als Pluimcommissie de bussen geleegd en de genomineerden voor de Pluim 2016 zijn bekend. Nieuw-Weerdinge heeft gekozen  en de genomineerden voor de Pluim 2016 zijn:

Knelske en Dika
Zij verzorgen al sinds jaar en dag het cabaret op de nieuwjaarsreceptie en ieder jaar weer tot ieders vermaak en tevredenheid.

Stichting Volksvermaak Nieuw-Weerdinge
Zij organiseert leuke activiteiten voor de kinderen, zoals de lampionoptocht en de Sinterklaasmiddag.

De kledingkringloop
Sinds 2013 verkopen zij tweedehands kleding voor een zeer gereduceerd tarief. Het initiatief is ontstaan omdat gemerkt werd dat velen het financieel zwaar kregen en dingen die vanzelfsprekend waren dat toen ineens niet meer zo was. Iedereen kan hier naartoe voor kleding en schoenen. Het geld wat overblijft wordt geschonken aan een goed doel.

Dit zijn dus de drie genomineerden voor 2016. In volledig willekeurige volgorde, de uiteindelijke winnaar wordt op 13 januari 2017 tijdens de Nieuw-Weerdinger nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt.  Het is nu aan de inwoners van Nieuw-Weerdinge om hun definitieve stem uit te brengen. de stembussen staan van 25 november weer op de volgende adressen:

*  Tankstation Grooten
*  Snackbar 't Mondje
*  MFC De Badde

Ze kunnen hun stem tot uiterlijk 16 december uitbrengen op 1 van de drie genomineerden door het stembiljet dat in de Streekbode zit in te vullen en in 1 van de stembussen te deponeren.

Er zal uiteindelijk maar eentje met de eer van de Pluim gaan strijken, maar het feit dat je al genomineerd bent is al een enorme eer, het betekent dat Nieuw-Weerdinge het waardeert waar ze mee bezig zijn. Graag weer uitgebreid aandacht voor deze bekendmaking van de Pluimcommissie.