Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar:  jdevries1956@kpnmail.nl
Agenda
27 jan - Kledingkringloop. De Badde 10.00 - 15.00 uur
03 feb - Noorderbak Roswinkel. NiWeTo.
04 feb - Noorderbak Roswinkel. NiWeTo.
      
 
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpe
n? Neem dan contact op met het Noaberhuus. 

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-15:00 uur                              
In de even weken op de dinsdag spreekuur politie (wijkagent):  14:30 - 15:30 uur

Tijdens de spreekuren worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

     

Plaatselijk Belang
  

 
NIEUWS VAN PLAATSELIJK BELANG

Vanwege de afgelopen Coronapandemie en de nasleep ervan hebben we besloten ook dit jaar geen nieuwjaarsreceptie te organiseren. Maar dat betekent niet dat dit niet weer komt.

In januari 2024 zal de nieuwjaarsreceptie weer doorgang vinden met nog steeds als doel, nieuwe inwoners kennis te kunnen laten maken met het dorp en haar inwoners. Of het helemaal in de oude vorm terugkomt weten we nog niet, het kan zijn dat er een nieuwe opzet komt.

Hebt u eventueel een idee voor de nieuwjaarsreceptie, mail deze dan naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of stuur een briefje naar:
Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
Postbus 13, Eerste Kruisdiep OZ 9
7831BA  Nieuw-Weerdinge.

    
Het winters weekend is weer achter de rug en goed geslaagd, heel veel mensen in het dorp hadden hun huis en tuin mooi verlicht een heeft veel belangstelling getrokken. We hopen dat een volgend winters weekend met verlichtingsroute ook weer een succes wordt. De groep die dit heeft georganiseerd is inmiddels toegetreden als een nieuwe activiteitencommissie van Plaatselijk Belang en we hopen nog veel van hen te vernemen. Ook de kerstmarkt, georganiseerd door Feest in 't Dorp was een groot succes en we hopen ook hier op een vervolg.
 
Een ander evenement dat aanstaande is, is het 150-jarig bestaan van ons dorp, gecombineerd met het Zuidenveld. Een enorme klus dit te organiseren, maar ook hier zit een goede commissie op die het Feest in 't Dorp gaat organiseren. We hopen dat het dorp helemaal losgaat, er feestelijk bij ligt en dat iedereen meedoet. Voor meer informatie hierover kunt u per mail contact opnemen met feest in t dorp via info@feestinhetdorp.nl
 
Vanuit Plaatselijk Belang zullen we de gemeente Emmen prikkelen om het dorp er piekfijn bij te laten liggen.
 
Het lijkt rustig in het dorp met betrekking tot de overlast van de Veilige Landers. Het ziet ernaar uit dat de samenwerking straatcoaches, gemeente en politie en Nieuw-Weerdinge zijn vruchten afwerpt. Mochten er wel weer problemen opduiken, bel dan met de straatcoaches op 06-410 924 54 of neem contact op met de meldkamer via 112.
 
Melden blijft belangrijk om dit aan te blijven kunnen pakken.
 
Voor de rest wensen wij als bestuur iedereen een voorspoedig, aangenaam en veilig 2023.
 
Hebt u vragen voor Plaatselijk Belang, neem dan contact met ons op, wilt u ons steunen? Neem dan ook contact op en geef u op als lid. Dit kost slechts 3,50 euro per jaar.
  
 

Kerstpuzzel De Streekbode

In de Kersteditie van De Streekbode van donderdag 22 december staat een puzzel met als onderwerp Nieuw-Weerdinge.

De puzzel op de middenpagina van de De Streekbode is uiteraard niet in meerkleuren gedrukt.

Wilt u graag met de kleurenversie werken dan kunt door links op de puzzel te klikken de puzzel downloaden en eventueel zelf uitprinten.

Veel succes en plezier bij het maken van de puzzel.

----------------------------------------------
Inmiddels heeft de winnaar van de puzzel de prijs in ontvangst mogen nemen. Linda Alting had alle namen goed.  In De Streekbode van 19 januari alle oplossingen. Klik hier voor De Streekbode van 19 januari.

 
Personenbus Dorpenzorg gaat rijden

Door het toenemend aantal vragen bij het Noaberhuus over vervoer van met name oudere inwoners, heeft Stichting Dorpenzorg een personenbus aangeschaft met rolstoelplek om mensen te kunnen vervoeren die niet met de bus of taxi kunnen en geen eigen vervoer hebben. De bus is inmiddels rijklaar en zal dan ook binnenkort worden ingezet. Bent u vervoer nodig, bel dan met het Noaberhuus, 0591-714724 of mail naar zorg@dorpenzorg.nl de beheerders van onze Noaberhuuzn zitten voor u klaar.

Aangezien wij een volledig non-profit en vrijwilligersorganisatie zijn is het laten rijden van deze bus een dure aangelegenheid en vragen wij u om met een kleine bijdrage per jaar dit te ondersteunen. U kunt dit aangeven per mail naar zorg@dorpenzorg.nl , of een donatie doen op onze website: www.dorpenzorg.nl 

U mag natuurlijk ook een bedrag overmaken naar Stichting Dorpenzorg, bankrekening: NL63 RBRB 0916 147 312

Laten we met elkaar zorgen dat we hier met elkaar fijn kunnen wonen en de mensen die het nodig hebben ondersteunen.

Alvast bedankt namens het Dorpenzorgteam.

Dorpenzorg is een initiatief van de zes samenwerkende dorpsbelangenverenigingen van
Weerdinge, Nieuw-Weerdinge, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal.


 


  
PLAATSELIJK BELANG

Als Plaatselijk Belang kregen wij geluiden vanuit het bewonersoverleg dat we te onzichtbaar zijn in het dorp met waar we mee bezig zijn.

Een terechte opmerking, onze communicatie naar buiten laat te wensen over.

Vandaar nu een overzicht van waar we als Plaatselijk Belang mee bezig zijn.

Openbare veiligheid
Ons dorp wordt de afgelopen jaren behoorlijk geplaagd door zogeheten Veilige Landers. Hierover zijn wij al langer in contact met de gemeente en nu zijn er een
aantal maatregelen i.s.m. Plaatselijk Belang afgekondigd. Er komt op twee plekken cameratoezicht (samen met de camera bij de Badde 3). Er komen straatcoaches van een
beveiligingsbedrijf die de taal van de veilige Landers spreken en hun direct aanspreken. Deze straatcoaches staan in direct contact met de meldkamer van de politie en werken zeer
nauw samen met de politie. Er is vanuit de politie ook een tweede wijkagent ingezet hier in het gebied. Handhaving (BOA's) zullen zeer geregeld zichtbaar aanwezig zijn in het dorp.
Nadere info over deze aanpak zal binnenkort vanuit de gemeente Emmen worden gedeeld. Vanuit dit project gaan we ook kijken of er langs fietspad over het gedempte
Weerdingerkanaal meer verlichting kan komen op de duistere plekken. 
Bij een onveilige situatie dit direct melden via de meldkamer 112

Woningbouw:

Er moet meer gebouwd worden in Nieuw-Weerdinge. We zijn hierover in gesprek met de gemeente Emmen en inmiddels is er vanuit de Gemeente toestemming voor een
appartementencomplex voor senioren achter in het dorp op de voormalige locatie van School III. Hier is ook inmiddels een projectontwikkelaar mee bezig, het duurt echter langer dan
gehoopt in verband met de enorm gestegen bouw en grondkosten, maar hij zit in de pijplijn. Dit geldt ook voor de oude SPAR locatie, ook hier mag iets gebouwd gaan worden en is
inmiddels iemand met interesse gevonden. Medio 2023 zal ook gekeken worden inbreiding van woningen in de 'oude bouw'.

Parkeerproblematiek nieuwbouwen
Hiervoor hebben wij samen met ambtenaren van de gemeente Emmen een schouw gehouden en er wordt een plan opgesteld voor de nieuwbouwwijken om daar meer parkeerplekken te creeren en ook meer groen in deze wijken terug te brengen om zo de leefbaarheid en het woongenot te vergroten.

Begraafplaats
De staat van de begraafplaats in het dorp was en is vele inwoners een doorn in het oog. De gemeente Emmen is inmiddels bezig om alle erfgenamen van de graven die in erbarmelijke staat verkeren aan te schrijven wat zij daar mee willen. Of er moet opgeknapt worden of er kan worden geruimd. Ook dit proces loopt dus.

Fietspad
Het betonfietspad is op diverse plekken behoorlijk verzakt / beschadigd. Hierover gaan wij in gesprek met de Gemeente Emmen om het fietspad weer in een goede staat te verkrijgen. NB. Het gaat dan om het traject vanaf de viaductstraat in Weerdinge tot aan het eind bij de Roswinkeler brug.

Wegenonderhoud
Er zijn diverse wegen in het dorp die er erg slecht aan toe zijn. Hierover hebben we de gemeente geinformeerd en gevraagd onderhoud uit te voeren. Siepelveen en Derde Kruisdiep zitten in de pijplijn en ook het Weerdingerkanaal ZZ staat op de planning om de slechte stukken te herstellen

Er lopen dus van allerlei zaken waarbij als Plaatselijk Belang onze invloed uitoefenen, maar sommige zaken hebben een langere looptijd dan wij wensen. Wij zullen het dorp frequenter op de hoogte gaan houden van wat er loopt en wat er uitgevoerd wordt. Wilt u een nog sterker Plaatselijk Belang, wordt dan lid dit kost maar 3,50 euro per jaar. U kunt zich per mail opgeven op plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  hier kunt u ook uw vragen aan ons stellen. 

Wij zijn er voor het dorp en werken vanuit het dorp.
 

 
STRAATCOACHES AAN DE SLAG IN NIEUW-WEERDINGE

Straatcoaches zijn vanaf woensdag 7 december aan de slag in Nieuw-Weerdinge.

Ze worden ingezet tegen een kleine groep asielzoekers die overlast veroorzaakt als zij lopend de route afleggen tussen Emmen en het azc in Ter Apel.

Naast de inzet van straatcoaches komt er ook cameratoezicht en wordt er zichtbaar meer gecontroleerd door politie en handhaving. De straatcoaches zullen eerst voor een periode van drie maanden actief zijn in Nieuw-Weerdinge.

 
Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen in samenspraak met de Erkende Overleg Partner Nieuw-Weerdinge. Burgemeester Eric van Oosterhout: 'Ik hoop dat door de maatregelen de overlast afneemt. De maatregelen moeten er ook toe leiden dat inwoners zich veiliger voelen.'

Jongeren ontmoeten elkaar graag op straat of op hangplekken. Niets mis mee, zolang er geen sprake is van overlast voor omwonenden en voorbijgangers. Overlast van jeugd kan bestaan uit lawaai, vernielingen, blowen, achterlaten afval of intimiderend gedrag. In veel gevallen zijn er goede afspraken te maken met jongeren bijvoorbeeld over het tijdstip waarop het rustig moet zijn of over hun gedrag. Straatcoaches leggen contact met jongeren en maken afspraken.

Ervaart u overlast van jongeren? Neem dan contact op met de straatcoaches. Zij proberen direct ter plaatse te gaan om met de jongeren in gesprek te gaan.

Bel de straatcoaches: 06-41092454.
Werktijden straatcoaches: Woensdag t/m zondag: 16:00 tot 21:00 uur.

Wanneer de situatie erom vraagt kunnen deze dagen en tijden wijzigen
 
WINTERSWEEKEND LICHTWEDSTRIJD

Vandaag een bericht over de verlichte huizen en buurten. Het is natuurlijk alweer mooi op tijd donker dus het wordt weer tijd voor lichtjes.
Hoe mooi is het om Nieuw-Weerdinge te laten stralen gedurende de december maand! Versier je huis met mooie verlichting, dit hoeft niet in extremen om mee te doen. Maar maak het gewoon gezellig bij jezelf en of met elkaar. Het mooist zal zijn dat er op 17 december tijdens de puzzeltocht overal wat leuke lichtjes branden.

We begrijpen dat het voor sommigen wat lastig is ivm de hoge energie kosten. Doe je toch mee denk dan aan een timer om het verbruik wat te reguleren en tegenwoordig zijn er natuurlijk ook vele opties op batterij. Kortom als je mee wilt doen, graag! En wil je mee dingen naar een mooie prijs, geef je dan op. Een onafhankelijke jury zal de 2e week december gaan keuren en daarop een winnaar kiezen. 

Er zijn in 3 categorieen prijzen te verdienen:

1) individuele huizen
2) straatprijs
3) originaliteitsprijs

Geef je op voor 1 december op:  wintersweekendweerdingermond@gmail.com
En natuurlijk zijn wij druk bezig met de puzzeltocht, volg ons op Facebook: Lichtroute Nieuw Weerdinge
Klik hier voor de route.


 

 
Door Zonnige Start opgewekte Emmense groene stroom extra korting op je energierekening!

Samen duurzame energie opwekken en de voordelen ervan delen. Dat is het doel van energiecooperatie Zonnige Start uit Emmer-Compascuum. Met de bijna 1000 zonnepanelen op het dak van het Maneschijn 10 project wordt groene stroom opgewekt en het voordeel daarvan verdeeld over de omwonenden. Zonder eigen investering, zodat iedereen kan meedoen.

Geld voor inwoners in omgeving
In 2021 heeft het Maneschijn 10-project in totaal meer dan 270 MWh aan groene stroom opgewekt. Het was daarmee een extra zonnig jaar, waardoor Zonnige Start, met terugwerkende kracht,  nog meer Emmense huishoudens korting kan geven op hun energierekening van 2021. En dat komt goed uit, want de hoge energieprijzen brengen veel huishoudens in problemen. Deze extra korting betekent voor een gemiddeld huishouden een eenmalige extra teruggaaf van ongeveer euro 150,00
  

Lid worden voor korting op energierekening
Zonnige Start is op zoek naar mensen die deze extra korting goed kunnen gebruiken, een energiecontract hebben bij een van de meewerkende energieleveranciers (zie link hieronder) en in het juiste postcodegebied wonen. Het enige dat zij hoeven doen is zich aan te melden als lid van energiecooperatie Zonnige Start en hun jaarafrekening van 2021 op te sturen. Het lidmaatschap kost eenmalig euro 10,00. Het lidmaatschap geeft u recht op de extra korting tot en met 2033. De korting beweegt mee met de hoogte van de energiebelasting, dus kan jaarlijks hoger of lager zijn.

Aanmelden als lid
Aanmelden kan op www.zonnigestart.nl/word-lid
NB: Als u zich uiterlijk voor 1 augustus aanmeldt, krijgt u ook nog over het jaar 2021 voordeel!

Gratis geld. Hoe is dit mogelijk?

Maneschijn 10 is een cooperatief zonnedak dat gerealiseerd is met de oude postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief). Deze regeling biedt deelnemende omwonenden van het project 15 jaar lang vrijstelling van het betalen van energiebelasting over het eigen stroomverbruik voor het deel van de stroom die opgewekt wordt op het cooperatieve dak. Omdat Zonnige Start wil dat iedereen kan meedoen, hebben zij het gehele zonnedak betaald met een lening van Energiefonds Drenthe. De helft van de energiebelasting die de omwonenden niet hoeven te betalen wordt gebruikt om de lening af te lossen. De andere helft is voor de deelnemer. Daarom ontvangt de deelnemer een factuur voor 50% van de energiebelasting die zij hebben teruggekregen over 2021. Zo worden de zonnepanelen afbetaald en houdt de deelnemer gemiddeld een bedrag van ongeveer 150 euro over om zelf iets mee te doen.