GEZONDHEIDSZORG
    
 Huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge

 S. Handgraaf
 Eerste Kruisdiep WZ 30
 7831 CA Nieuw-Weerdinge
 0591 - 521371

 Spoednummer huisartsenpost Nieuw-Weerdinge : 0591 522133

 Buiten de openingstijden van de praktijk kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Centrale Huisartsenpost te Emmen.

 Voor meer informatie:  https://huisartsen-nieuwweerdinge.nl

    
 Centrale Huisartsenpost Emmen

 Boermarkeweg 60
 7824 AA Emmen
 0900 - 112 0 112


 Scheperziekenhuis Leveste

 Boermarkeweg 60
 7824 AA Emmen
 0591-691911
 Consultatiebureau
 

 Eerste Kruisdiep OZ 9
 7831BA Nieuw-Weerdinge
 0591-521733

 Dependance Laboratorium Scheperziekenhuis

 
Openingstijden: dinsdagmorgen en 
 donderdagmorgen
 Eerste Kruisdiep OZ 9
 7831 BA Nieuw-Weerdinge
         
 Fysiotherapeuten

 Tri  Fysio
 Zetveld 111
 7831 BH Nieuw- Weerdinge
 0591 - 521280

 

maandag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

donderdag

vrijdag
08.00

12.00

13.00

08.00

08.00

13.00

08.00

-

-

-

-

-

-

-

12.00

15.00

18.00

12.00

12.00

17.30

12.00
L. Holzapfel

M. Boets-Hamstra

M. Lammers

L. Holzapfel

W. Stel

M. Boets-Hamstra

M. Lammers
Tandartspraktijk

W. Fransen
Zetveld 111
7831 BH Nieuw-Weerdinge
0591 - 522424

Bij niet opnemen telefoon in verband met afwezigheid krijgt u informatie over de dienstdoende praktijk in de regio.
      
Verloskundig Maatschap Volle Maan

Voor een afspraak kun je bellen op het telefonisch spreekuur, op maandag toten met vrijdag van 13.30 uur tot 14.15 uur op telefoonnummer 06-10392232 maar je kunt je ook  aanmelden via de site.

Wil je een verloskundige spreken bel dan met 06 13455229 Voor meer informatie website:
www.vollemaan.info  Klik hier voor meer informatie over "Volle Maan"

Wijkverpleegkundige 
Icare Thuiszorg


Nieuw Weerding en Roswinkel

Weerdingerkanaal NZ 140 
7831 HC Nieuw-Weerdinge

T   (0522) 27 97 49  
M  06- 10971516