Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar: epepping@xs4all.nl 
Agenda
24 feb - De Badde. 14.00 uur. Andries Middelbos.
26 feb - Verkeersquiz. De Badde. 19.30 uur
7   mrt - De Badde. Huiskamergroep. 10.00 -15.00 uur.
      
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan contact op met het Noaberhuus.

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-17:00 uur                  Politie (wijkagent) 13:30 – 14:30 uur                    Sedna 13:00 – 17:00 uur

Tijdens het spreekuur worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

    

 
   


Eettafelproject de glorieuze winnaar van  "De Pluim"

Vrijdagavond 11 januari was de De Badde geheel bezet met vele aanwezigen bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Dit jaar met een vol programma. Na de opening van de voorzitter van Plaatselijk Belang, Wim Katoen, en het zingen van het lied over de "Weerdingermond" was burgermeester Van Oosterhout van de gemeente Emmen aan woord. Hij sprak zijn waardering uit voor Nw. Weerdinge, hoe het een en ander in het dorp staande wordt gehouden door de vele vrijwilligers in het dorp die zich belangeloos voor allerlei activiteiten inzetten. Ook roemde hij het zwembad waar ook zijn gezin in de zomer regelmatig aanwezig is.

Verder waren Dieka en Knelske ook weer van de partij. Het komische duo nam voor het zoveelste jaar de gebeurtenissen van het dorp op humoristische wijze onder de loep. Spraakverwarringen alom. Er werd veel gelachen in de sketches maar er werd ook even stilgestaan bij het overlijden van Allen Prosser en Jordy Smit. Dit laatste maakte bij de aanwezigen diepe indruk.

De optredens van Dieka en Knelske werden muzikaal ondersteund door Menu Complet. Dit muzikaal duo bracht een deel van hun repertoire ten gehore met liedjes die bij velen herinneringen ophaalden.

Ook de De Soundmakers waren traditioneel weer van de partij en maakten er na het officiële gedeelte een gezellig samenzijn van.

Organisatie en aanwezigen kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.


 
 
 


 
   
UITNODIGING Informatieavond
  
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond op maandag 17 december a.s. in Multifunctioneel centrum De Badde,
Eerste Kruisdiep O.Z. 9 te  NIEUW-WEERDINGE,  van 20:00 uur tot 22:00  uur.

 
Deze informatieavond gaat over de actualisering beleidsplan Openbare Verlichting.

De gemeente gaat actief aan de slag om een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting op te stellen. Daarbij gaan we het niet alleen over de openbare verlichting hebben, maar over al het licht buiten in de openbare ruimte. Denk daarbij ook aan etalageverlichting, verlichting van bedrijven, aangestraalde monumenten, paardenbakken, reclame en dergelijke. Niet al deze lichtbronnen zijn van de gemeente. Maar ze hebben wel effect op het beeld buiten op straat en dus ook op de openbare verlichting.

Om een interactief beleidsplan van te maken, is de gemeente druk bezig de wensen te inventariseren van de EOP’s, belangenorganisaties en de inwoners van de gemeente Emmen. Om u als inwoner te informeren, houden wij een avond waarbij de gemeente Emmen komt vertellen wat licht nu eigenlijk is, wat de effecten zijn en wat er wel en niet kan. Na deze avond wordt er door de gemeente Emmen een online enquête gehouden. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting.

We zien u graag op 17 december 2018 in Multifunctioneel centrum De Badde in Nieuw-Weerdinge.
   
Zonnige Start levert schone Energie

En wel tegen gereduceerd tarief aan de inwoners van de onderstaande postcodes:

7895  Roswinkel;    7889  Klazienaveen-Noord;    7884  Barger-Compascuüm; 7881  Emmer-Compascuüm;   7831  Nieuw- Weerdinge;   7826  Barger-Oosterveld;
7825  Oranjepoort/Emmerschans   7823  Emmerhout,   7814  Westenesch/Weerdinge en 9561  Ter Apel.

Woont u op een adres in één van de bovenstaande postcodes? Dan is het zeer aan te bevelen om even te kijken op de website www.zonnigestart.nl  want door lid te worden van coöperatie de zonnige start en ENGIE als energieleverancier te nemen, bespaart u 7 cent per kilowattuur. 

Het lidmaatschap van de coöperatie kost u eenmalig 10 euro.

Hebt u ENGIE al als leverancier, dan is lid worden van de coöperatie genoeg, om mee te kunnen doen. Maar wacht niet te lang want het aantal deelnemers dat wij kunnen voorzien van elektriciteit met onze eigen zonnepanelen is beperkt. Dus wilt u meedoen, wees er dan snel bij en geef u op.

Op de website www.zonnigestart.nl  kunt u alles lezen over Zonnige Start, regelen en vragen.

WEES ER NU BIJ, WANT VOL IS VOL EN HET VOORDEEL AANZIENLIJK!!

   
Gratis Basiscursus Computeren Nieuw-Weerdinge voor jong en oud


Heeft u moeite met werken met de computer?  Al wat meer bekend hiermee, maar toch zijn er dingen die lastig zijn?

  
De bibliotheek kan in het dorpshuis een basiscursus Computeren verzorgen. Hiervoor willen we graag weten of daar wel belangstelling voor is. Geef uw belangstelling aan via   zorg@demonden.info   of loop even binnen bij het spreekuur van het Noaberhuus. Bellen met het Noaberhuus kan ook: 0591-714724

Het zou dan gaan om een aantal bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.
Heeft u belangstelling? Meld dit dan. Graag uw naam, telefoonnummer of email. En ook weten we graag op welke dagdelen u zou kunnen.

Deze cursus wordt gratis aangeboden door de bibliotheek Emmen

   
Hier uw opgave voor "De Pluim"
  
Over alweer een tweetal maanden is het al weer zover dat in De Badde de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst (vrijdag 11 januari) wordt gehouden. Traditioneel wordt op deze avond ook de "De Pluim"uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich als vrijwilliger(s) belangeloos hebben ingezet voor hun vereniging, organisatie of dorp.

Aan u de oproep om voor 24 november kandidaten naar voor te brengen die naar uw idee daarvoor in aanmerking komen.

Door hier te klikken kunt u per mail uw kandidaat opgegeven. De aanmelding moet zijn voorzien van de naam of namen van de kandidaat, kandidaten of groep,
de naam van degene die aanmeldt en uiteraard een korte motivatie waarom u deze persoon of groep opgeeft voor "De Pluim".
 
 
Plaatselijk Belang informeert.
Stand van zaken ontwikkelingen Nieuw-Weerdinge

Hoe zorgen we dat ons dorp levendig, aantrekkelijk en vitaal blijft? 

Onder het motto “Samen maken we werk van goed wonen en leven in Nieuw-Weerdinge” hebben inwoners, ondernemers, Lefier, Plaatselijk Belang,
gemeente Emmen en SEDNA hier samen over nagedacht.

De belangrijkste punten waaraan gewerkt gaat worden zijn:
 • Afronden aanpak lege ruimte in de oude bouw;
 • Afronden project Mandebroek III;
 • Aanpak groenonderhoud;
 • Oplossen parkeerproblematiek;
 • Verfraaien van het plein bij de Badde;
 • Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge;
 • Aanpak dorpsingangen;
 • Woningaanbod meer afstemmen op de veranderende vraag

       -  woningen in de huur- en koopsector voor zowel gezinnen, jongeren als ouderen;
       -  mogelijkheden voor de bouw van een eigen woning;
       -  meer woningen voor kleine huishoudens;
       -  levensloopbestendige woningen waardoor oudere wooneigenaren niet hoeven
       -  te verhuizen wanneer de gezondheid afneemt en de zorgvraag groeit.

Doel van dit alles: in de toekomst is de woonkwaliteit in het dorp toegenomen, is de uitstraling van de dorpsingangen verbeterd, zijn er mooie ontmoetingsplekken die voor meerdere doelen kunnen worden gebruikt. Het Beertaplein is zowel park als plein, voetballen doe je in het sportpark en de Badde biedt plek voor jong en oud.

De komende tijd houden wij u via de Streekbode op de hoogte over de ontwikkelingen. En we zitten niet stil: hieronder een korte opsomming over de stand van zaken. Wilt u meer weten over onderwerpen, of wilt u meepraten – laat het Plaatselijk Belang weten!  Plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com

Aanpak dorpsingangen: Er vindt een inventarisatie plaats hoe we de 4 hoofdingangen van het dorp structureel aan moeten pakken om het dorp een betere uitstraling te geven bij binnenkomst. Hiervoor zal de inbreng van de inwoners van groot belang zijn.

Afronden project Mandebroek: De gemeente kijkt waar nog gebouwd kan worden. Als dat duidelijk is wordt er samen met de inwoners aandacht geschonken aan de verdere inrichting van het gebied.

Aanpak groen en grijs: Er is een schouw gehouden en duidelijk is dat het onderhoud van diverse plekken in het dorp beter kan. Via het uitvoeringsoverleg wordt dit opgepakt.

Oplossen parkeerproblematiek: Altijd een lastig onderwerp. Want je hebt te maken met parkeernormen. Er wordt inmiddels wel intensief overlegd tussen Plaatselijk Belang en de gemeente of en hoe de parkeerruimte kan worden uitgebreid wanneer daar vanuit de inwoners om wordt gevraagd.

Verfraaien van het Beertaplein: Een aantal bewoners heeft al rondgekeken en een overzicht aangeleverd voor een aantal verbeteringspunten. Dit wordt nu verder uitgewerkt met de betrokken partijen.

Braakliggend terrein Achterdiep: Deze actie is verleden jaar in de wacht gezet vanwege het maken van de Woon-en Leefvisie. Nu kunnen we de draad weer oppakken. Het overleg tussen gemeente en Lefier over ‘hoe verder’ is inmiddels opgestart en zal op niet al te lange termijn zijn beslag krijgen. Plaatselijk Belang is inmiddels met de gemeente in gesprek om in ieder geval een fatsoenlijke speelvoorziening in dat gebied te krijgen. Voor zover nu duidelijk, zal dit begin 2019 gerealiseerd moeten gaan worden. Een ontwerper van de gemeente Emmen zal samen met de inwoners en Lefier aan de slag gaan om alles verder uit te werken.

Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge: Voor de wandelaars een doorn in het oog dat het ommetje niet goed wordt onderhouden en nog niet helemaal af is. En jammer genoeg verdwijnen er bordjes. In het najaar verwachten we dat het weer helemaal top is en dat elke inwoner gebruik kan maken van dit mooie ommetje. Het ommetje wordt inmiddels in diverse projecten meegenomen en zal worden afgerond.

Overige:

 • De voormalige Spar krijgt een andere bestemming. Er ligt een vergunningaanvraag bij de gemeente Emmen om hier een kringloopwinkel te mogen vestigen. Dit loopt nog.
 • Plaatselijk Belang heeft een plan voor speeltoestellen. Er wordt nagevraagd waar behoefte is en aan welke toestellen. Plaatselijk Belang heeft inmiddels 20.000 euro vrijgemaakt voor het herstellen/vervangen van de huidige speeltoestellen in het gehele dorp. De gemeente Emmen doet hier ook nog eens 20.000 euro bij.
 • Om een duidelijker beeld te krijgen van het aantal klachten dat inwoners richting de gemeente sturen, wil Plaatselijk Belang graag, dat de inzender een kopie van de ontvangstbevestiging vanuit de gemeente naar Plaatselijk Belang stuurt. Inwoners die moeite hebben om een digitaal klachtenformulier naar de gemeente te sturen, kunnen hiervoor ook naar het spreekuur van het Noaberhuus gaan voor hulp hierbij.
 • De inwoners die aanwezig waren op de bijeenkomsten in de Badde en hebben aangegeven mee te willen denken en doen, zullen op korte termijn worden benaderd om ook deze fase van het proces op te starten.
 • De inwoners die zich in de Badde hebben opgegeven om mee te willen denken worden op korte termijn via de projectleider vanuit de gemeente betrokken bij de planvorming.
   
Jeugdsportfonds is nu jeugdfonds sport & cultuur!

Het jeugdsportfonds is van naam veranderd en heet nu Jeugdfonds sport & cultuur! Jeugdfonds sport & cultuur geeft sportkansen aan kinderen
vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van
een sport- vereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

 

Sporten is gezond

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten. 

Wie komen in aanmerking?
Jeugdfonds sport & cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdfonds sport & cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds sport & cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds sport & cultuur mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdfonds sport & cultuur beschikbaar zijn. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit Jeugdfonds sport & cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Welke sporten?
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby, judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds sport & cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Hoe aanvragen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdfonds sport & cultuur. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai of Mike Kelly, Buurtsportcoaches Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met ons een afspraak maken door te bellen naar 06-15036750 / 06-21100018 of een
mailtje te sturen naar bscdemonden@emmen.nl.

   
Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge

Lees hier de woon- en leefbaarheidvisie Nieuw-Weerdinge van ce gemeente Emmen.

De gemeente Emmen wil een gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. Dit vraagt om een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. De gemeenteraad van Emmen heeft op 28 september 2017 de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien’ vastgesteld. Een van de uitgangspunten daarin is om sterke kernen te houden met een passend en gevarieerd woonaanbod. Vanuit het woonbeleid ligt de focus daarbij vooral op vervanging en verbetering van de bestaande woningvoorraad. Er is maar beperkt behoefte aan uitbreidingsnieuwbouw. Als uitvoering van de woonvisie wordt voor elk dorp en elke wijk een woon- en leefbaarheidsvisie gemaakt, waarin deze uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Nieuw Weerdinge is een fijn dorp om in te wonen. Dit moet zo blijven en waar mogelijk nog beter gemaakt worden. Deze visie voor het dorp brengt in beeld hoe de situatie nu is en wat nodig is om Nieuw-Weerdinge levendig en vitaal te houden.
   
De Bibliobus

Drie maal per week staat de bibliobus in Nieuw-Weerdinge.

Op donderdag kun je terecht bij de Bibliobus van 13:10 uur tot 14:20 uur bij ’t Koppel en van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.

Op vrijdag  staat de Bibliobus van 13:20 uur tot 14:20 uur bij de Bentetop en van 14:25 tot 15:10 uur bij ’t Koppel.
 
Boeken en andere materialen kunnen online worden gereserveerd en worden opgehaald en ingeleverd in de Bibliobus.
Zie voor informatie over de bibliobus: https://www.bibliotheekemmen.nl/bibliobus  In de schoolvakanties staat de Bibliobus alleen op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.
   

FTC Toerlust organiseert "De iedereen verdient een morgen toch(t)

Op zondag 8 juli een
gezinstocht over 40 kilometer. Vertrekpunt: Kantine vv Titan. Starttijd van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Op zondag organiseert de fietsclub FTC Toerlust een gezinstocht over 40 kilometer. De opbrengst van de tocht gaat naar het KWF.
U kunt starten vanaf de kantine van voetbalvereniging Titan. De route is volledig uitgepijld en brengt u langs idyllische plekje rondom Ter Apel en Sellingen. Bij FTC Toerlust denkt u al gauw aan een racefiets. Daar is deze gezinstocht echter in het geheel niet voor bedoeld. Snelheid speelt geen enkel rol. We zien u graag in beweging op de fiets. Eén van de doelstellingen van de club. Ook elektrische fietsen zijn welkom.

Er is ook een langere route over 90 kilometer. Hiervoor dient u echter wel een bepaalde basisconditie te hebben. Ook deze route is volledig uitgepijld en leidt u richting Vriescheloo en Wedde. Prachtige rustige wegen en fietspaden.

Welke afstand u ook fietst, onderweg is een verzorgingspost ingericht voor drinken en een versnapering. Bij pech belt u de Pechbus van Tieks. Als reparatie niet mogelijk is wordt u weer thuis gebracht.
 
   
Nieuw-Weerdinge GEZOND!

Vul de enquête in en maak kans op een boodschappenpakket ter waarde van €50,-!


Vanuit Nieuw-Weerdinge Gezond zijn we erg benieuwd naar de mening van inwoners als het gaat om het onderwerp gezondheid. Hiervoor
hebben we een korte enquête gemaakt voor alle inwoners van Nieuw-Weerdinge.

Iedereen die voor 1 april de enquête heeft ingevuld maakt dus kan op dit boodschappenpakket!

Voor de enquête: Klik op de onderstaande link
:

https://goo.gl/forms/0CxTofw3Fg2dQDrF3

Groeten, Team Nieuw-Weerdinge Gezond

   
 SAMEN ETEN IN DE BADDE

Het eettafelproject in de Badde te Nieuw-Weerdinge is gezelligheid alom en draait al enige maanden volop. Ook alleen thuis en eigenlijk geen zin om voor jezelf te koken? Zin om met elkaar van een echt verse maaltijd te genieten? In de Badde wordt op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vers gekookt. Iedereen die wil kan hieraan meedoen.

Geïnteresseerd?  Geef je dan op bij de Badde (0591-521733) of bel het Noaberhuus. (0591-714724). Ook binnenlopen bij de Badde of het Noaberhuus mag ook natuurlijk.

Blijf niet alleen thuiszitten en DOE MEE. De kookgroep geeft aan nog veel meer deelnemers aan te kunnen en het is er echt gezellig en het eten vers en lekker.

Een tafel die helemaal gevuld is met mensen is nog gezelliger.

Dit initiatief wordt breed gedragen en georganiseerd door: MFC de Badde, Icare, de Baptistengemeente, de Protestantse gemeente, SEDNA en Stichting Dorpenzorg.
   Nieuw-Weerdinge GEZOND! Wat is het en hoe werkt het?

Gezondheid is een breed begrip.
Veel mensen denken bij het woord gezondheid aan voeding en bewegen, maar daar stopt het niet. Het betekent ook: sociale contacten met buurtbewoners hebben, een leuke hobby uitoefenen, muziek maken. Ook voldoende ontspanning en een goede nachtrust hebben invloed op hoe wij ons voelen.

Wat is M&GEZOND!?

M&GEZOND! is het programma van de Gemeente Emmen waarmee we de inwoners uitdagen hun buurt, wijk of straat een stukje gezonder te maken door een gezondheidsbevorderend idee te ontwikkelen. Dit initiatief moet dan worden uitgevoerd door, voor en met bewoners. Op onze website vind je tal van voorbeelden van dergelijke ideeën die door bewoners zijn bedacht, voor bewoners zijn bedoeld en met bewoners worden uitgevoerd. 

Hoe werkt het?
Een idee kan vaak pas worden uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Niet altijd, maar soms  heeft een plan een (financieel) zetje in de rug nodig, om te kunnen worden uitgevoerd. Dat is één van de manieren waarop M&GEZOND! kan ondersteunen. Verder kunnen we je ook helpen om je plan mee vorm te geven en goed op papier te krijgen. Ook geven we advies of we kunnen je met andere initiatiefnemers in verbinding brengen.
Ons team, dat bestaat uit zowel bewoners als medewerkers van de Gemeente Emmen, komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Zo weet je al binnen een week of jouw idee met subsidie wordt ondersteund.

Heb jij nou ook een leuk idee voor jouw buurt of wijk? Kom in beweging en neem contact met ons op.

Via de website www.emmengezond.nl  kun je een aanvraagformulier downloaden en je aanvraag indienen. Of like onze facebook pagina M&gezond https://www.facebook.com Nieuw-Weerdinge-Gezond-1782334592097327/   en neem van daaruit contact met ons op.

   


 

 

  

  

Daverende Nieuwjaarsreceptie Nieuw-Weerdinge 2018

Vrijdag 12 januari was het dan weer zover, de Nieuwjaarsreceptie Nieuw-Weerdinge met daarin opgenomen de uitreiking van de Nieuw-Weerdinger Pluim 2017.


Weer drie genomineerden, te weten; Rien Prinsen, Henk Hofman en de Paasvuurbouwers. Alle drie de genomineerden hebben zich voor Nieuw-Weerdinge ingezet of die op de kaart gezet.


Na de opening door de voorzitter van Plaatselijk Belang hield de burgemeester van Emmen zijn nieuwjaarstoespraak voor de bomvolle Badde. Knelske en Dika verzorgden op hun eigen ludieke wijze weer de terugblik op 2107 in Nieuw-Weerdinge. Dit jaar in een vernieuwd jasje met ondersteuning van een groot scherm met beelden. Erg leuk en zeker een aanrader voor de komende jaren.


De muzikale omlijsting werd wederom verzorgd door de Soundmakers uit Nieuw-Weerdinge en als extra kers op de taart was Erwin de Vries uit het Groningse Meeden gecontracteerd om zijn Groninger liedjes ten gehore te brengen.


Rond 21.00 uur was het hoogtepunt van de avond, de uitreiking van de Pluim 2017 en het waren de paasvuurbouwers die dit jaar de Pluim in de wacht hebben gesleept. De Pluim werd hen door burgemeester van Oosterhout uitgereikt en de beide andere genomineerden ontvingen de oorkonde van nominatie.


En laten we wel wezen alleen al het genomineerd worden voor de Pluim is al een enorme eer, het geeft aan dat de Nieuw-Weerdingers het hebben gewaardeerd wat je hebt betekent voor het dorp.


Na de uitreiking riepen Knelske en Dika de burgemeester van Emmen en de voorzitter van Plaatselijk Belang naar voren om aandacht te vragen voor de onveilig ervaren oversteek bij de Foodmarket over het Weerdingerkanaal Noordzijde. Het toeval wilde, dat net voordat de Nieuwjaarsreceptie begon, Plaatselijk Belang vanuit de gemeente Emmen had gehoord dat het zebrapad dat was aangevraagd zou worden aangelegd. Dit kon nu dus mooi tijdens de receptie openbaar worden gemaakt.


Na het officiële gedeelte was het nog een gezellig samenzijn van de aanwezige Nieuw-Weerdingers onder het genot van muziek een drankje en een hapje.


Het was in ieder geval weer een avond die zin geeft aan het organiseren van de volgende nieuwjaarsreceptie.


Ik wil als voorzitter van Plaatselijk Belang dan ook de medeorganisatoren (SKW; MFC de Badde en Henk en Gea de Vries) bedanken, maar ook Knelske en Dika, de tekstschrijvers Jan de Vries en Roelof Kleve. Ook dank aan de burgemeester van Emmen voor zijn aanwezigheid en natuurlijk niet te vergeten, de beheerders van MFC de Badde die de avond zelf weer op een voortreffelijke wijze hebben verzorgd. En last but not least, de aanwezige Nieuw-Weerdingers voor hun support en goede humeur.

Het is weer gebleken dat wanneer je iets met elkaar in samenwerking opzet en uitvoert er mooie dingen uitkomen.

En Nieuw-Weerdingers, houd in de gaten wie er in aanmerking zou kunnen komen voor de Pluim 2018. Want voor je het weet is het weer zover.

Iedereen nogmaals een goed en voorspoedig 2018 toegewenst.

Wim Katoen.

   
Zondag 19 november in 't Haantje de 26e TIEKS TWEEWIELERS SLENERVELDTOERTOCHT
JEUGD TOT 16 JAAR GRATIS DEELNAME

Op zondag 19 november organiseert de FTC Toerlust, mede dankzij een aantal sponsoren, Emmen Gezond en een veertigtal vrijwilligers, haar 26e veldtoertocht in ’t Haantje. De te rijden afstanden zijn 25, 30 en voor de allersterksten, de 50 kilometer route.


De routes gaan over een gevarieerd parcours in de bosrijke omgeving tussen Sleen en Schoonoord. Alle routes worden met linten heel duidelijk aangegeven.

Vooral aan het begin en op het eind krijgen de deelnemers bij alle afstanden een paar pittige beklimmingen te verwerken.

De starttijd is van 9.30 tot 10.30 uur in het Dorpshuis in ’t Haantje. Parkeergelegenheid is volop aanwezig. Parkeerbegeleiders wijzen u de weg.
Na afloop van de tocht kunt u uw ATB met een hogedrukspuit reinigen. Ook is er douchegelegenheid aanwezig.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. NTFU leden hebben op vertoon van de Fietstoerkaart  € 1,00 korting. Jeugd tot 16 jaar kan dankzij M&Gezond gratis meerijden. Iedereen kan aan de tocht deelnemen, lid zijn van een vereniging is niet nodig.

Onderweg zijn er 3 verzorgingsposten waar gratis drinken en versnaperingen worden aangeboden. We hopen op veel deelname, deze keer vooral ook van jeugd.

De Slenerveldtocht is mede mogelijk dankzij o.a. de volgende sponsoren:
- Tieks Tweewielers
- M&Gezond
- FoodMarket

Laatste informatie:
- Parcoursgesteldheid op donderdagmiddag 16 november: Zeer goed !!!
- Van het evenement worden bij goed weer opnames met een drone gemaakt bij de start, passage Kibbelkoele en bij verzorgingspost Potze.
- 48 vrijwilligers actief om er een pracht evenement van te maken.

Klik
hier voor veel informatie over Tieks Tweewielers Slenerveldtocht.
 

   
 NIWETO - ”AS AOLE LIEFDE ROEST”.

De speeldatums voor dit jaar zijn 24 en 25 november 2017 en 2 en 3 februari 2018 Aanvang 20.00 uur in de “Noorderbak” te Roswinkel. (zaal open 19.00 uur).
Het stuk is geschreven door Herman van der A en de titel is ”AS AOLE LIEFDE ROEST” .

De regie is in handen van Betty Schimmel.

Hopelijk tot ziens Het bestuur NiWeTo

De entree is € 6,50 en kaarten zijn te bestellen bij A. Schimmel.  Zaterdag 25 november is uitverkocht.
 
Kaartverkoop: www.theaterdenoorderbak.nl of  0591531287
Of per E-mail niweto0@kpnmail.nl

Hopelijk tot ziens,
Het bestuur

   
 Fase 1 van herinrichting kruising Weerdingerkanaal-Eerste Kruisdiep en Raiffeisenstraat afgerond.

Na een groot aantal klachten over parkerende auto's op de hoek van de Raiffeisenstraat en het Weerdingerkanaal Noordzijde bij Plaatselijk Belang, hebben we in samenwerking met Veilig Verkeer Nieuw-Weerdinge, de eigenaar van de Foodmarkt en de Gemeente Emmen deze hoek af laten zetten met diamantkoppalen. Het verkeer dat vanaf de Raiffeisenstraat komt kan nu weer normaal optrekken tot aan het Weerdingerkanaal en heeft weer goed zicht van wat er van links en rechts aankomt.
De volgende stap is het creëren van een oversteekplaats voor voetgangers die vanaf het Weerdingerkanaal ZZ de Noordzijde over willen steken om naar de winkel te kunnen gaan. Ook hier zoeken we de samenwerking weer met Veilig Verkeer.
Want moet dit een traditionele Zebra oversteek worden of iets beter zichtbaars zoals bij sommige scholen is te zien. Daar worden steeds vaker signaalpalen gebruikt, die aangeven dat er iets bijzonders als een oversteek is. Ook hierover zijn vele verzoeken bij ons binnengekomen. Mochten er bij de inwoners van Nieuw-Weerdinge gedachten leven hierover laat het dan weten, hetzij via deze pagina of via de mail naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
We hopen in ieder geval met het plaatsen van de palen een eerste grote ergernis te hebben weggenomen. Het zal eerst wel even wennen zijn, maar dat komt vanzelf.

   
Plaatselijk Belang informeert.

Vanuit de bewonersoverleggen kwam naar voren dat Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge te onzichtbaar is voor haar inwoners en men eigenlijk niet goed weet waar wij ons zoal mee bezig houden.

Welnu daar zit een behoorlijke kern van waarheid in en daar gaan we wat mee en aan doen.

Ik zal eerst eens aangeven waar we ons onder andere zoal mee bezig houden:
 • Jeugd; samen met Dorpenzorg, de Badde en SKW en andere verenigingen proberen we de jeugd te ondersteunen en stimuleren. Tevens zijn we bezig om een inventarisatie te maken van de speelvoorzieningen in het dorp.
   
 • Verkeer: we proberen Nieuw-Weerdinge zo veilig mogelijk te houden voor alle verkeersdeelnemers. Hierbij zoeken we de samenwerking met Veilig Verkeer Nieuw-Weerdinge om hier gezamenlijk in op te trekken.
   
 • Leefbaarheid: we proberen op alle mogelijke vlakken de leefbaarheid in Nieuw-Weerdinge op peil te houden en daar waar mogelijk te vergroten. Hierbij zijn we afhankelijk van met name de input vanuit de inwoners van Nieuw-Weerdinge. Een voorbeeld hiervan is de financiële ondersteuning voor de dierenweide die door louter vrijwilligers draaiende wordt gehouden voor de inwoners. Ook ondersteunen we inwoners die een activiteit op willen zetten en daar wat hulp en advies bij kunnen gebruiken. Ook het groen en grijs heeft hierbij onze aandacht.
   
 • Laagdrempelige zorg: Plaatselijk Belang is een van de drijvende krachten achter Dorpenzorg, die er op haar beurt weer alles aan doet om via de Noaberhuuzn mensen die hulp of ondersteuning nodig zijn op een effectieve manier te helpen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de dorpen Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen en Foxel-Scholtenskanaal. Voor Nieuw-Weerdinge zoeken wij nog vrijwilligers die zich hierbij aan willen sluiten voor hand en spandiensten voor de hulpbehoevende medemens. Aanmelden hiervoor kan via het Noaberhuus op 0591-714724 of via mail zorg@demonden.info
   
 • Wonen: Plaatselijk Belang heeft een sterke inbreng in het wonen in Nieuw-Weerdinge, zo hebben we ons intensief bemoeit met herinrichting van de oude bouw en op cruciale momenten in het proces overleggen gevoerd met de gemeente en Lefier. Ook nu zijn we nog nauw betrokken bij het huidige inrichtingsproces, zij het op de achtergrond
   
 • Ondernemers: voor een aantal jaren terug hebben we ons sterk gemaakt voor het oprichten van een nieuwe ondernemersvereniging. Helaas is dat toen niet gelukt, maar we zijn nog steeds een sterk voorstander van een goede ondernemersvereniging in Nieuw-Weerdinge en het staat dan ook nog steeds op de agenda.
   
 • Hulp aan inwoners: we helpen inwoners die een probleem hebben met de gemeente Emmen. We kunnen daar een bemiddelende rol spelen of in ieder geval de mensen proberen in contact te brengen met de juiste ambtenaar.

In april houden wij onze openbare ledenvergadering hiervan wordt vooraf in de Streekbode en op de website bericht gegeven. Leden zijn van harte welkom hier te komen meepraten met ons. Het ledenaantal loopt echter wel terug en dat vinden we als bestuur erg jammer graag zouden wij alle Nieuw-Weerdingers als lid verwelkomen. Voor het lidmaatschapsgeld hoeft u het niet te laten, dat bedraagt €3,50 per jaar. Voor nog €3,50 erbij per jaar, ondersteunt u ook de Dierenweide. We doen dit het liefst per automatische incasso, maar u mag het ook zelf overmaken.

Met elkaar kunnen we Nieuw-Weerdinge een leuk en leefbaar dorp houden, aarzel dus niet en wordt lid van Plaatselijk Belang en het liefst ook donateur van de Wenke. U kunt zich opgeven per mail op plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of neem contact op met een van de bovenstaande bestuursleden.

 
 Maandag 25 september inloopbijeenkomst over vroegere GERO-locatie

 De gemeente Emmen is van plan om de verspreiding van het vervuilde grondwater op de vroegere  Gero-locatie (Eerste Kruisdiep WZ 70) op een andere manier te gaan verminderen.

 Om u hierover te informeren, bent u op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur van
 harte welkom bij een inloopbijeenkomst in Multifunctioneel Centrum De Badde.
 

 

Vervuilde grond
In het verleden stond het bedrijf Gero aan de Eerste Kruisdiep WZ 70. In die periode zijn bepaalde stoffen in de grond gekomen, waardoor de bodem vervuild is geraakt. De gemeente Emmen laat al twintig jaar het vervuilde grondwater oppompen om de verspreiding van de verontreiniging te verminderen. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar andere manieren om het vervuilde grondwater op deze plek aan te pakken. Daarom gaat de gemeente andere maatregelen treffen.

Aanpak
De aanpak bestaat uit het afgraven van grond aan de voorkant van het pand aan de Eerste Kruisdiep WZ 70. Hierdoor wordt de vervuilde grond weggehaald. Daarnaast is door onderzoek bekend geworden dat bacteriën vervuild grondwater kunnen verminderen. Ook daar gaat de gemeente mee aan de slag. De kwaliteit van het grondwater wordt goed in de gaten gehouden. De uitvoering van deze aanpak wordt begeleid door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

Planning werkzaamheden
Als alles volgens de planning verloopt starten de werkzaamheden in januari 2018. Het proces om met bacteriën het vervuilde grondwater te verminderen duurt ongeveer drie jaar.

Inloopbijeenkomst
Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten? Kom dan gerust langs tijdens de inloopbijeenkomst!

Medewerkers van de gemeente Emmen, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en adviesbureau Royal Haskoning DHV zijn op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur aanwezig in De Badde, Eerste Kruisdiep Oostzijde 9 in Nieuw-Weerdinge.

   
Jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagtwedde naar Italië

Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli waren zes jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagwedde namens de Cherry Foundation deelnemer in een internationale jongerenuitwisseling in Marina di Ardea, onder de rook van Rome. Samen met jongeren uit Italië, Litouwen, Slovenië, Kroatië, Macedonië en Bulgarije werden onderwerpen besproken in het kader van mogelijkheden in de stad  - met betrekking op onder andere werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.

In workshops leren de jongeren allerlei manieren om zichzelf te reflecteren en te verbeteren, hetgeen ze kan helpen in hun professionele loopbaan. Hierbij wordt gewerkt in gemengde groepen uit verschillende landen. Op deze manier wordt het begrip voor elkanders cultuur vergroot en wordt de vaardigheid in de Engelse taal vergroot.

 Deze uitwisseling wordt gefinancierd door Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie ter bevordering van mobiliteit van jongeren en jongerenwerkers. In februari organiseert Cherry een vervolgproject in Nederland waarbij de kansen tot persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het platteland worden bekeken

   

Mountainbike route in Nieuw-Weerdinge?
 
Langs deze weg willen wij jullie informeren over een mogelijk te realiseren mountainbike parcours van 3 à 4 km in Nieuw-Weerdinge, Het idee achter het mountainbike parcours is om mensen meer in beweging te krijgen, zowel jong als oud. Bewegen/sporten is tenslotte leuk en ook gezond!.
Het parcours moet leuk, uitdagend en wel voor iedereen te doen zijn. Het parcours zal bij doorgang worden gevestigd aan de rand van het park De Wenke, de voormalige "kaaibakbaan" en het perceel bos aan de Wisseldijk (ijsbaan)

De gemeente is zeer enthousiast over het plan en wil dan ook zijn medewerking verlenen om het realiseerbaar te maken. Bij medewerking moet men denken aan het beschikbaar stellen van het terrein, maar ook eventueel aan materiaal zoals grond, zand, half verharding, hout, gereedschap en etc.

De gemeente zal geen personeel beschikbaar stellen. De gemeente geeft groenlicht zodra we een projectteam hebben samengesteld om de uitvoering te kunnen bewerkstelligen. Dit team zal bestaan uit vrijwilligers die bereid zijn om een X aantal zaterdagen mee te willen helpen met bijvoorbeeld snoeiwerk, takken slepen, bosmaaier, zand kruien en etc.

Met de uitvoering zal op z’n vroegst half augustus 2017 kunnen worden begonnen (na het broedseizoen van vogels). Dit geeft tevens mooi de tijd voor de voorbereiding.
Uiteraard is het de bedoeling dat aankomend najaar ook gebruik van het parcours kan worden gemaakt.

Dus heeft u tijd over en wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger (er zijn tenslotte nooit genoeg) aan dit prachtige burgerinitiatief meldt u dan aan via Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of Arjan Schipper  Arjan_schippertje@hotmail.com

Ook voor als u vragen heeft over dit project voor Nieuw-Weerdinge kunt u terecht bij Arjan Schipper.