Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar: epepping@xs4all.nl 
Agenda
24 nov - Start Kniepertjes Actie
 
 
      
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan contact op met het Noaberhuus.

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-17:00 uur                  Politie (wijkagent) 13:30-14:30 uur                    Sedna 13:00-17:00 uur

Tijdens het spreekuur worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

    

Plaatselijk Belang
  

 

KNIEPERTJES, ROLLETJES,
en SPEKKEDIKKEN ACTIE

Vanaf maandag 25 november week zijn ze er weer, kniepertjes en rolletjes. De bakfabriek in de Jeugdhaven draait van maandag 25 november tot en met vrijdag 29 november weer op volle toeren.

Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Jan de Jonge op telefoonnummer: 06-28882728. U kunt ze afhalen in de Jeugdhaven, ook zonder bestelling. Verder zullen ze verkrijgbaar zijn bij bloemen winkel Fleurig Wonen, Woninginrichting Wachtm
eester, Bouwbedrijf Jan Tiems, Autobedrijf Tjeerdsma en Tjeerdsma Tuinmachines.

Een zakje voor 2,50 euro en 3 voor 7,00 euro. Dit geldt voor zowel de kniepertjes als de rolletjes

Op zaterdag 28 december worden de, alleen op bestelling, spekkedikken gebakken. Een zakje met 10 stuks kost 7,00 euro.
Bestellen bij Jan de Jonge tel: 06-28882728 en af te halen in de Jeugdhaven achter de kerk Het Anker.

 

EINDELIJK
Eindelijk begint het beeld van de inrichting van de Oude Bouw en Mandebroek III gestalte te krijgen.
Na overleggen, overleggen, overleggen, tekenen tekenen lijkt het eindresultaat nu klaar.
Aannemer erop en begin 2020 de schop in de grond.
Hierbij nog de grote kans op de bouw van woningen voor starters jong en oud. Het gaat de goede kant op nu
   

Situatieschets Mandebroek Situatieschets "Oude Bouw"
 
Sfeerbeeld Mandebroek Sfeerbeeld "Oude Bouw"
 

 

 

 

Cursusaanbod van De Bibliotheek

 

Klik op een foto voor een vergroting.

 
Grote belangstelling INFORMATIEAVOND starterswoningen Mandebroek III Nieuw-Weerdinge
 
Grote belangstelling op dinsdag 17 september bij de informatie voor de starterswoningen.

Klik hier voor het verslag in Dag van het Noorden.

Op dinsdag 17 september organiseerde Q-vention een inloopavond voor de realisatie van 8 starterswoningen in Mandebroek III in Nieuw-Weerdinge.
Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen in overleg met de gemeente Emmen.

Q-vention nodigde inwoners en belangstellenden uit om informatie te verkrijgen over de woningen. U bent van harte welkom.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Inge Evers, tel: 085-1305888 of via info@q-vention.nl   o.v.v. Nieuw-Weerdinge
 
Mogelijk 8 starterswoningen in Mandebroek
   
De beoogde bouwplek is Mandebroek 3, een woningbouwgebied in de buurt van het zwembad en de sporthal. ,,Ons plan gaat uit van vier twee-onder-een-kapwoningen, elk met een inhoud van ongeveer 340 kuub", zegt initiatiefnemer Ben Verstraten, directeur van Q-Vention uit het Brabantse Uden. Het project richt zich specifiek op starters. "Deze groep heeft veel moeite om geschikte woningen te vinden. De meeste huizen zijn voor hen te duur en of te groot".

Kansrijke starterswoningen. Dit label plakt Verstraten graag op de huizen die hij in Nieuw-Weerdinge wil bouwen. Het gaat om huizen waarvan de onderdelen kant en klaar uit de fabriek komen en op de bouwplaats in een mum van tijd in elkaar kunnen worden gezet. ,,Alles wordt in de fabriek voorbereid en op maat gemaakt. Op de bouwplaats staat er tussen de zes en tien dagen een cascowoning. "Kopers hebben invloed op de indeling en kunnen door hand- en spandiensten te verrichten de koopprijs drukken."

"Dan moet je denken aan enkele duizenden euro's per woning. Het gros van de werkzaamheden doen wij wel zelf, ook omdat dit specifieke kennis vereist en wij er zeker van willen zijn dat alles conform planning gaat." Hebben kopers zelf bijvoorbeeld deuren of een keuken die ze in de woningen willen (laten) plaatsen, dan is dat geen probleem. ,,De kosten die we daarmee uitsparen, worden uiteraard ook in mindering gebracht." Laat de koper alles over aan Q-Vention, dan moet hij of zij bij het project in Nieuw-Weerdinge rekening houden met een koopprijs van 175.000 euro vrij op naam. Dat is inclusief de grond, die nu nog van de gemeente Emmen is.

Volgens Verstraten heeft de gemeente zelf Mandebroek 3 aangewezen als bouwlocatie. Aan de andere kant van het centrum ligt een gebied dat in het dorp "de oude bouw" wordt genoemd. Hier sloopte woningcorporatie Lefier jaren geleden zo'n zeventig woningen en is een grote kale vlakte ontstaan. In het dorp gaan al langere tijd stemmen op om daar nieuwe woningen te bouwen. Wellicht is dat later voor ons een optie, als de gemeente daarvoor openstaat. Maar laten we ons eerst maar eens gaan richten op Mandebroek 3. Verstraten wil nog voor de bouwvak een informatiebijeenkomst houden.

Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang, is heel enthousiast. Op deze manier wordt het voor meer jongeren mogelijk om in Nieuw-Weerdinge te blijven wonen.  Ik denk overigens dat de woningen ook heel geschikt zijn voor ouderen die wat kleiner willen wonen.

Op niet al te lange termijn, zal er een informatieavond in de Badde worden georganiseerd, waar belangstellenden vanuit het dorp het verhaal en de mogelijkheden uitgelegd kunnen krijgen. Nadere info hierover zal volgen.
 
Aanpak Achterdiep en Beertaplein in Nieuw-Weerdinge

Naar verwachting start eind dit jaar de herinrichting van het Achterdiep en omgeving in Nieuw-Weerdinge. Daarnaast wordt eerder dit jaar het Beertaplein opgefrist. De twee projecten komen voort uit de vorig jaar vastgestelde Woon- en Leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge. Samen met omwonenden en Plaatselijk Belang wordt het Achterdiep opnieuw ingericht. Daarnaast worden bijvoorbeeld op het Beertaplein bomen geplant en containers ondergronds gemaakt. Dit is een flinke verbetering voor beide gebieden.
Van woongebied naar groene ruimte
Aan het Achterdiep en in het gebied tussen de P. Beugelstraat, de J. Lokkerstraat en de H.E. Timmermanstraat, heeft woningcorporatie Lefier begin 2018 de laatste huurwoningen gesloopt. Na de sloop gebeurde er vervolgens niets met een deel van deze plek. Dit deel van het gebied wordt nu ingericht als openbare groene ruimte. Het moet een plek worden waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft omwonenden inmiddels gevraagd mee te denken over de invulling van het gebied. De wegen rondom dit gebied worden aangepast, zodat de straatkolken weer gelijk liggen met de straat.

Verbetering uitstraling
Het Beertaplein is een centrale plek in het dorp. Om dit plein een betere uitstraling te geven, worden de plantenkooien en enkele versleten bankjes verwijderd. Ook wordt met het aanplanten van bomen de groenstructuur hersteld en worden de huidige containers vervangen door ondergrondse containers.

Woon- en Leefbaarheidsvisie
Met de acties uit de Woon- en Leefbaarheidsvisie moet Nieuw-Weerdinge niet alleen nu, maar ook in de toekomst een plek zijn waar inwoners prettig wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. De aanpak van het Achterdiep en omgeving en het Beertaplein zijn twee onderdelen uit de visie van Nieuw-Weerdinge.


 

   Beste inwoner van Nieuw-Weerdinge,

Wist u dat:

Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is een hoopvol percentage!


 
 
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?

AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.

Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een circulatiestilstand.

Doet u mee met Nieuw-Weerdinge 'HARTveilig' maken?

In Nieuw-Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED's dag en nacht bereikbaar. Terwijl de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen voor dorps-AED's. Zo maken we met elkaar het verschil en het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED's te kunnen plaatsen. De kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.

Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:
Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

   


Eettafelproject de glorieuze winnaar van  "De Pluim"

Vrijdagavond 11 januari was de De Badde geheel bezet met vele aanwezigen bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Dit jaar met een vol programma. Na de opening van de voorzitter van Plaatselijk Belang, Wim Katoen, en het zingen van het lied over de "Weerdingermond" was burgermeester Van Oosterhout van de gemeente Emmen aan woord. Hij sprak zijn waardering uit voor Nw. Weerdinge, hoe het een en ander in het dorp staande wordt gehouden door de vele vrijwilligers in het dorp die zich belangeloos voor allerlei activiteiten inzetten. Ook roemde hij het zwembad waar ook zijn gezin in de zomer regelmatig aanwezig is.

Verder waren Dieka en Knelske ook weer van de partij. Het komische duo nam voor het zoveelste jaar de gebeurtenissen van het dorp op humoristische wijze onder de loep. Spraakverwarringen alom. Er werd veel gelachen in de sketches maar er werd ook even stilgestaan bij het overlijden van Allen Prosser en Jordy Smit. Dit laatste maakte bij de aanwezigen diepe indruk.

De optredens van Dieka en Knelske werden muzikaal ondersteund door Menu Complet. Dit muzikaal duo bracht een deel van hun repertoire ten gehore met liedjes die bij velen herinneringen ophaalden.

Ook de De Soundmakers waren traditioneel weer van de partij en maakten er na het officieel gedeelte een gezellig samenzijn van.

Organisatie en aanwezigen kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.