Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar: epepping@xs4all.nl 
Agenda
17 sep - Informatieavond starterswoningen Mandebroek III
21 sep - De Badde. Bingo
 
      
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan contact op met het Noaberhuus.

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-17:00 uur                  Politie (wijkagent) 13:30 – 14:30 uur                    Sedna 13:00 – 17:00 uur

Tijdens het spreekuur worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

    

Plaatselijk Belang
  

 
Grote belangstelling INFORMATIEAVOND starterswoningen Mandebroek III Nieuw-Weerdinge
 
Grote belangstelling op dinsdag 17 september bij de informatie voor de starterswoningen.

Klik hier voor het verslag in Dag van het Noorden.

Op dinsdag 17 september organiseerde Q-vention een inloopavond voor de realisatie van 8 starterswoningen in Mandebroek III in Nieuw-Weerdinge.
Het betreft 4 twee-onder-een-kap woningen in overleg met de gemeente Emmen.

Q-vention nodigde inwoners en belangstellenden uit om informatie te verkrijgen over de woningen. U bent van harte welkom.

Informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Inge Evers, tel: 085-1305888 of via info@q-vention.nl   o.v.v. Nieuw-Weerdinge
 
Mogelijk 8 starterswoningen in Mandebroek
   
De beoogde bouwplek is Mandebroek 3, een woningbouwgebied in de buurt van het zwembad en de sporthal. ,,Ons plan gaat uit van vier twee-onder-een-kapwoningen, elk met een inhoud van zo’n 340 kuub’’, zegt initiatiefnemer Ben Verstraten, directeur van Q-Vention uit het Brabantse Uden. Het project richt zich specifiek op starters. ,,Deze groep heeft veel moeite om geschikte woningen te vinden. De meeste huizen zijn voor hen te duur en of te groot.’’

Kansrijke starterswoningen. Dit label plakt Verstraten graag op de huizen die hij in Nieuw-Weerdinge wil bouwen. Het gaat om huizen waarvan de onderdelen kant en klaar uit de fabriek komen en op de bouwplaats in een mum van tijd in elkaar kunnen worden gezet. ,,Alles wordt in de fabriek voorbereid en op maat gemaakt. Op de bouwplaats staat er tussen de zes en tien dagen een cascowoning.’’ Kopers hebben invloed op de indeling en kunnen door hand- en spandiensten te verrichten de koopprijs drukken.’’

"Dan moet je denken aan enkele duizenden euro’s per woning. Het gros van de werkzaamheden doen wij wel zelf, ook omdat dit specifieke kennis vereist en wij er zeker van willen zijn dat alles conform planning gaat.’’ Hebben kopers zelf bijvoorbeeld deuren of een keuken die ze in de woningen willen (laten) plaatsen, dan is dat geen probleem. ,,De kosten die we daarmee uitsparen, worden uiteraard ook in mindering gebracht.’’ Laat de koper alles over aan Q-Vention, dan moet hij of zij bij het project in Nieuw-Weerdinge rekening houden met een koopprijs van 175.000 euro vrij op naam. Dat is inclusief de grond, die nu nog van de gemeente Emmen is.

Volgens Verstraten heeft de gemeente zelf Mandebroek 3 aangewezen als bouwlocatie. Aan de andere kant van het centrum ligt een gebied dat in het dorp ‘de oude bouw’ wordt genoemd. Hier sloopte woningcorporatie Lefier jaren geleden zo’n zeventig woningen en is een grote kale vlakte ontstaan. In het dorp gaan al langere tijd stemmen op om daar nieuwe woningen te bouwen. ,,Wellicht is dat later voor ons een optie, als de gemeente daarvoor openstaat. Maar laten we ons eerst maar eens gaan richten op Mandebroek 3.’’ Verstraten wil nog voor de bouwvak een informatiebijeenkomst houden.

Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang, is heel enthousiast. ,,Op deze manier wordt het voor meer jongeren mogelijk om in Nieuw-Weerdinge te blijven wonen. . Ik denk overigens dat de woningen ook heel geschikt zijn voor ouderen die wat kleiner willen wonen.’’

Op niet al te lange termijn, zal er een informatieavond in de Badde worden georganiseerd, waar belangstellenden vanuit het dorp het verhaal en de mogelijkheden uitgelegd kunnen krijgen. Nadere info hierover zal volgen.
 
Aanpak Achterdiep en Beertaplein in Nieuw-Weerdinge

Naar verwachting start eind dit jaar de herinrichting van het Achterdiep en omgeving in Nieuw-Weerdinge. Daarnaast wordt eerder dit jaar het Beertaplein opgefrist. De twee projecten komen voort uit de vorig jaar vastgestelde Woon- en Leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge. Samen met omwonenden en Plaatselijk Belang wordt het Achterdiep opnieuw ingericht. Daarnaast worden bijvoorbeeld op het Beertaplein bomen geplant en containers ondergronds gemaakt. Dit is een flinke verbetering voor beide gebieden.
Van woongebied naar groene ruimte
Aan het Achterdiep en in het gebied tussen de P. Beugelstraat, de J. Lokkerstraat en de H.E. Timmermanstraat, heeft woningcorporatie Lefier begin 2018 de laatste huurwoningen gesloopt. Na de sloop gebeurde er vervolgens niets met een deel van deze plek. Dit deel van het gebied wordt nu ingericht als openbare groene ruimte. Het moet een plek worden waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft omwonenden inmiddels gevraagd mee te denken over de invulling van het gebied. De wegen rondom dit gebied worden aangepast, zodat de straatkolken weer gelijk liggen met de straat.

Verbetering uitstraling
Het Beertaplein is een centrale plek in het dorp. Om dit plein een betere uitstraling te geven, worden de plantenkooien en enkele versleten bankjes verwijderd. Ook wordt met het aanplanten van bomen de groenstructuur hersteld en worden de huidige containers vervangen door ondergrondse containers.

Woon- en Leefbaarheidsvisie
Met de acties uit de Woon- en Leefbaarheidsvisie moet Nieuw-Weerdinge niet alleen nu, maar ook in de toekomst een plek zijn waar inwoners prettig wonen, werken en recreëren. De aanpak van het Achterdiep en omgeving en het Beertaplein zijn twee onderdelen uit de visie van Nieuw-Weerdinge.


 

 

 

 
Stille Tocht Nieuw-Weerdinge

Op zaterdag 4 mei a.s. wordt weer jaarlijkse Stille Tocht Nieuw-Weerdinge gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF" nabij het Beertaplein. Vanaf het Beertaplein loopt men om 19.45 uur naar de begraafplaats.

Daar zal de christelijke muziekvereniging Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen.

Leerlingen van De Bentop en 't Koppel zullen gedichten voorlezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.

Hierna lopen we terug naar het Beertaplein waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comité nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
 
Het 4 mei comité.

 
 

Openbare ledenvergadering

Plaatselijk Belang 2018/19

Op dinsdag 23 april 2019 om 19.30 uur  houdt Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge haar openbare ledenvergadering in MFC De Badde te Nieuw-Weerdinge. 

Bent u lid en hebt u vragen of opmerkingen of wilt u weten waar Plaatselijk Belang zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en zich het komend jaar mee bezig houdt, kom dan gerust langs.

 

Het jaarverslag en het financiële jaarverslag liggen dan ter inzage.

 

Dus voelt u zich als lid betrokken kom dan 23 april as. om 19:30 naar De Badde in Nieuw-Weerdinge.
 

   Beste inwoner van Nieuw-Weerdinge,

Wist u dat:

Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is een hoopvol percentage!


 
 
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?

AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.

Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een circulatiestilstand.

Doet u mee met Nieuw-Weerdinge ‘HARTveilig’ maken?

In Nieuw-Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen voor dorps-AED’s. Zo maken we met elkaar het verschil én het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED’s te kunnen plaatsen. De kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.

Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:
Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

   


Eettafelproject de glorieuze winnaar van  "De Pluim"

Vrijdagavond 11 januari was de De Badde geheel bezet met vele aanwezigen bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Dit jaar met een vol programma. Na de opening van de voorzitter van Plaatselijk Belang, Wim Katoen, en het zingen van het lied over de "Weerdingermond" was burgermeester Van Oosterhout van de gemeente Emmen aan woord. Hij sprak zijn waardering uit voor Nw. Weerdinge, hoe het een en ander in het dorp staande wordt gehouden door de vele vrijwilligers in het dorp die zich belangeloos voor allerlei activiteiten inzetten. Ook roemde hij het zwembad waar ook zijn gezin in de zomer regelmatig aanwezig is.

Verder waren Dieka en Knelske ook weer van de partij. Het komische duo nam voor het zoveelste jaar de gebeurtenissen van het dorp op humoristische wijze onder de loep. Spraakverwarringen alom. Er werd veel gelachen in de sketches maar er werd ook even stilgestaan bij het overlijden van Allen Prosser en Jordy Smit. Dit laatste maakte bij de aanwezigen diepe indruk.

De optredens van Dieka en Knelske werden muzikaal ondersteund door Menu Complet. Dit muzikaal duo bracht een deel van hun repertoire ten gehore met liedjes die bij velen herinneringen ophaalden.

Ook de De Soundmakers waren traditioneel weer van de partij en maakten er na het officiële gedeelte een gezellig samenzijn van.

Organisatie en aanwezigen kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.


 
 
 


 
   
UITNODIGING Informatieavond
  
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatieavond op maandag 17 december a.s. in Multifunctioneel centrum De Badde,
Eerste Kruisdiep O.Z. 9 te  NIEUW-WEERDINGE,  van 20:00 uur tot 22:00  uur.

 
Deze informatieavond gaat over de actualisering beleidsplan Openbare Verlichting.

De gemeente gaat actief aan de slag om een nieuw beleidsplan voor de openbare verlichting op te stellen. Daarbij gaan we het niet alleen over de openbare verlichting hebben, maar over al het licht buiten in de openbare ruimte. Denk daarbij ook aan etalageverlichting, verlichting van bedrijven, aangestraalde monumenten, paardenbakken, reclame en dergelijke. Niet al deze lichtbronnen zijn van de gemeente. Maar ze hebben wel effect op het beeld buiten op straat en dus ook op de openbare verlichting.

Om een interactief beleidsplan van te maken, is de gemeente druk bezig de wensen te inventariseren van de EOP’s, belangenorganisaties en de inwoners van de gemeente Emmen. Om u als inwoner te informeren, houden wij een avond waarbij de gemeente Emmen komt vertellen wat licht nu eigenlijk is, wat de effecten zijn en wat er wel en niet kan. Na deze avond wordt er door de gemeente Emmen een online enquête gehouden. De uitkomsten van deze enquête worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe beleidsplan Openbare Verlichting.

We zien u graag op 17 december 2018 in Multifunctioneel centrum De Badde in Nieuw-Weerdinge.
   
Zonnige Start levert schone Energie

En wel tegen gereduceerd tarief aan de inwoners van de onderstaande postcodes:

7895  Roswinkel;    7889  Klazienaveen-Noord;    7884  Barger-Compascuüm; 7881  Emmer-Compascuüm;   7831  Nieuw- Weerdinge;   7826  Barger-Oosterveld;
7825  Oranjepoort/Emmerschans   7823  Emmerhout,   7814  Westenesch/Weerdinge en 9561  Ter Apel.

Woont u op een adres in één van de bovenstaande postcodes? Dan is het zeer aan te bevelen om even te kijken op de website www.zonnigestart.nl  want door lid te worden van coöperatie de zonnige start en ENGIE als energieleverancier te nemen, bespaart u 7 cent per kilowattuur. 

Het lidmaatschap van de coöperatie kost u eenmalig 10 euro.

Hebt u ENGIE al als leverancier, dan is lid worden van de coöperatie genoeg, om mee te kunnen doen. Maar wacht niet te lang want het aantal deelnemers dat wij kunnen voorzien van elektriciteit met onze eigen zonnepanelen is beperkt. Dus wilt u meedoen, wees er dan snel bij en geef u op.

Op de website www.zonnigestart.nl  kunt u alles lezen over Zonnige Start, regelen en vragen.

WEES ER NU BIJ, WANT VOL IS VOL EN HET VOORDEEL AANZIENLIJK!!

   
Gratis Basiscursus Computeren Nieuw-Weerdinge voor jong en oud


Heeft u moeite met werken met de computer?  Al wat meer bekend hiermee, maar toch zijn er dingen die lastig zijn?

  
De bibliotheek kan in het dorpshuis een basiscursus Computeren verzorgen. Hiervoor willen we graag weten of daar wel belangstelling voor is. Geef uw belangstelling aan via   zorg@demonden.info   of loop even binnen bij het spreekuur van het Noaberhuus. Bellen met het Noaberhuus kan ook: 0591-714724

Het zou dan gaan om een aantal bijeenkomsten van ongeveer 2 uur.
Heeft u belangstelling? Meld dit dan. Graag uw naam, telefoonnummer of email. En ook weten we graag op welke dagdelen u zou kunnen.

Deze cursus wordt gratis aangeboden door de bibliotheek Emmen

 
Plaatselijk Belang informeert.
Stand van zaken ontwikkelingen Nieuw-Weerdinge

Hoe zorgen we dat ons dorp levendig, aantrekkelijk en vitaal blijft? 

Onder het motto “Samen maken we werk van goed wonen en leven in Nieuw-Weerdinge” hebben inwoners, ondernemers, Lefier, Plaatselijk Belang,
gemeente Emmen en SEDNA hier samen over nagedacht.

De belangrijkste punten waaraan gewerkt gaat worden zijn:
 • Afronden aanpak lege ruimte in de oude bouw;
 • Afronden project Mandebroek III;
 • Aanpak groenonderhoud;
 • Oplossen parkeerproblematiek;
 • Verfraaien van het plein bij de Badde;
 • Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge;
 • Aanpak dorpsingangen;
 • Woningaanbod meer afstemmen op de veranderende vraag

       -  woningen in de huur- en koopsector voor zowel gezinnen, jongeren als ouderen;
       -  mogelijkheden voor de bouw van een eigen woning;
       -  meer woningen voor kleine huishoudens;
       -  levensloopbestendige woningen waardoor oudere wooneigenaren niet hoeven
       -  te verhuizen wanneer de gezondheid afneemt en de zorgvraag groeit.

Doel van dit alles: in de toekomst is de woonkwaliteit in het dorp toegenomen, is de uitstraling van de dorpsingangen verbeterd, zijn er mooie ontmoetingsplekken die voor meerdere doelen kunnen worden gebruikt. Het Beertaplein is zowel park als plein, voetballen doe je in het sportpark en de Badde biedt plek voor jong en oud.

De komende tijd houden wij u via de Streekbode op de hoogte over de ontwikkelingen. En we zitten niet stil: hieronder een korte opsomming over de stand van zaken. Wilt u meer weten over onderwerpen, of wilt u meepraten – laat het Plaatselijk Belang weten!  Plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com

Aanpak dorpsingangen: Er vindt een inventarisatie plaats hoe we de 4 hoofdingangen van het dorp structureel aan moeten pakken om het dorp een betere uitstraling te geven bij binnenkomst. Hiervoor zal de inbreng van de inwoners van groot belang zijn.

Afronden project Mandebroek: De gemeente kijkt waar nog gebouwd kan worden. Als dat duidelijk is wordt er samen met de inwoners aandacht geschonken aan de verdere inrichting van het gebied.

Aanpak groen en grijs: Er is een schouw gehouden en duidelijk is dat het onderhoud van diverse plekken in het dorp beter kan. Via het uitvoeringsoverleg wordt dit opgepakt.

Oplossen parkeerproblematiek: Altijd een lastig onderwerp. Want je hebt te maken met parkeernormen. Er wordt inmiddels wel intensief overlegd tussen Plaatselijk Belang en de gemeente of en hoe de parkeerruimte kan worden uitgebreid wanneer daar vanuit de inwoners om wordt gevraagd.

Verfraaien van het Beertaplein: Een aantal bewoners heeft al rondgekeken en een overzicht aangeleverd voor een aantal verbeteringspunten. Dit wordt nu verder uitgewerkt met de betrokken partijen.

Braakliggend terrein Achterdiep: Deze actie is verleden jaar in de wacht gezet vanwege het maken van de Woon-en Leefvisie. Nu kunnen we de draad weer oppakken. Het overleg tussen gemeente en Lefier over ‘hoe verder’ is inmiddels opgestart en zal op niet al te lange termijn zijn beslag krijgen. Plaatselijk Belang is inmiddels met de gemeente in gesprek om in ieder geval een fatsoenlijke speelvoorziening in dat gebied te krijgen. Voor zover nu duidelijk, zal dit begin 2019 gerealiseerd moeten gaan worden. Een ontwerper van de gemeente Emmen zal samen met de inwoners en Lefier aan de slag gaan om alles verder uit te werken.

Afronden ommetje Nieuw-Weerdinge: Voor de wandelaars een doorn in het oog dat het ommetje niet goed wordt onderhouden en nog niet helemaal af is. En jammer genoeg verdwijnen er bordjes. In het najaar verwachten we dat het weer helemaal top is en dat elke inwoner gebruik kan maken van dit mooie ommetje. Het ommetje wordt inmiddels in diverse projecten meegenomen en zal worden afgerond.

Overige:

 • De voormalige Spar krijgt een andere bestemming. Er ligt een vergunningaanvraag bij de gemeente Emmen om hier een kringloopwinkel te mogen vestigen. Dit loopt nog.
 • Plaatselijk Belang heeft een plan voor speeltoestellen. Er wordt nagevraagd waar behoefte is en aan welke toestellen. Plaatselijk Belang heeft inmiddels 20.000 euro vrijgemaakt voor het herstellen/vervangen van de huidige speeltoestellen in het gehele dorp. De gemeente Emmen doet hier ook nog eens 20.000 euro bij.
 • Om een duidelijker beeld te krijgen van het aantal klachten dat inwoners richting de gemeente sturen, wil Plaatselijk Belang graag, dat de inzender een kopie van de ontvangstbevestiging vanuit de gemeente naar Plaatselijk Belang stuurt. Inwoners die moeite hebben om een digitaal klachtenformulier naar de gemeente te sturen, kunnen hiervoor ook naar het spreekuur van het Noaberhuus gaan voor hulp hierbij.
 • De inwoners die aanwezig waren op de bijeenkomsten in de Badde en hebben aangegeven mee te willen denken en doen, zullen op korte termijn worden benaderd om ook deze fase van het proces op te starten.
 • De inwoners die zich in de Badde hebben opgegeven om mee te willen denken worden op korte termijn via de projectleider vanuit de gemeente betrokken bij de planvorming.
   
Jeugdsportfonds is nu jeugdfonds sport & cultuur!

Het jeugdsportfonds is van naam veranderd en heet nu Jeugdfonds sport & cultuur! Jeugdfonds sport & cultuur geeft sportkansen aan kinderen
vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om zwemles te betalen of om lid te worden van
een sport- vereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

 

Sporten is gezond

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten. 

Wie komen in aanmerking?
Jeugdfonds sport & cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten of hun zwemdiploma willen halen maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdfonds sport & cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds sport & cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds sport & cultuur mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdfonds sport & cultuur beschikbaar zijn. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. De bijdrage vanuit Jeugdfonds sport & cultuur moet ieder seizoen/jaar opnieuw aangevraagd worden.

Welke sporten?
Alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF worden vergoed. Dit zijn bijvoorbeeld voetbal, hockey, rugby, judo, karate, zwemmen (ook zwemles), tennis, badminton, gym en atletiek. Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdfonds sport & cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.

Hoe aanvragen?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdfonds sport & cultuur. De aanvraag kan ingediend worden bij Mark Nicolai of Mike Kelly, Buurtsportcoaches Gemeente Emmen. Hiervoor kunt u met ons een afspraak maken door te bellen naar 06-15036750 / 06-21100018 of een
mailtje te sturen naar bscdemonden@emmen.nl.

   
Woon- en leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge

Lees hier de woon- en leefbaarheidvisie Nieuw-Weerdinge van ce gemeente Emmen.

De gemeente Emmen wil een gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. Dit vraagt om een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke omgeving. De gemeenteraad van Emmen heeft op 28 september 2017 de Woonvisie 2018-2023 ‘Thuis in Emmen, snoeien doet bloeien’ vastgesteld. Een van de uitgangspunten daarin is om sterke kernen te houden met een passend en gevarieerd woonaanbod. Vanuit het woonbeleid ligt de focus daarbij vooral op vervanging en verbetering van de bestaande woningvoorraad. Er is maar beperkt behoefte aan uitbreidingsnieuwbouw. Als uitvoering van de woonvisie wordt voor elk dorp en elke wijk een woon- en leefbaarheidsvisie gemaakt, waarin deze uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Nieuw Weerdinge is een fijn dorp om in te wonen. Dit moet zo blijven en waar mogelijk nog beter gemaakt worden. Deze visie voor het dorp brengt in beeld hoe de situatie nu is en wat nodig is om Nieuw-Weerdinge levendig en vitaal te houden.
   
De Bibliobus

Drie maal per week staat de bibliobus in Nieuw-Weerdinge.

Op donderdag kun je terecht bij de Bibliobus van 13:10 uur tot 14:20 uur bij ’t Koppel en van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.

Op vrijdag  staat de Bibliobus van 13:20 uur tot 14:20 uur bij de Bentetop en van 14:25 tot 15:10 uur bij ’t Koppel.
 
Boeken en andere materialen kunnen online worden gereserveerd en worden opgehaald en ingeleverd in de Bibliobus.
Zie voor informatie over de bibliobus: https://www.bibliotheekemmen.nl/bibliobus  In de schoolvakanties staat de Bibliobus alleen op donderdag van 19:00 tot 20:00 uur bij De Badde.
   

FTC Toerlust organiseert "De iedereen verdient een morgen toch(t)

Op zondag 8 juli een
gezinstocht over 40 kilometer. Vertrekpunt: Kantine vv Titan. Starttijd van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Op zondag organiseert de fietsclub FTC Toerlust een gezinstocht over 40 kilometer. De opbrengst van de tocht gaat naar het KWF.
U kunt starten vanaf de kantine van voetbalvereniging Titan. De route is volledig uitgepijld en brengt u langs idyllische plekje rondom Ter Apel en Sellingen. Bij FTC Toerlust denkt u al gauw aan een racefiets. Daar is deze gezinstocht echter in het geheel niet voor bedoeld. Snelheid speelt geen enkel rol. We zien u graag in beweging op de fiets. Eén van de doelstellingen van de club. Ook elektrische fietsen zijn welkom.

Er is ook een langere route over 90 kilometer. Hiervoor dient u echter wel een bepaalde basisconditie te hebben. Ook deze route is volledig uitgepijld en leidt u richting Vriescheloo en Wedde. Prachtige rustige wegen en fietspaden.

Welke afstand u ook fietst, onderweg is een verzorgingspost ingericht voor drinken en een versnapering. Bij pech belt u de Pechbus van Tieks. Als reparatie niet mogelijk is wordt u weer thuis gebracht.
 
   
 SAMEN ETEN IN DE BADDE

Het eettafelproject in de Badde te Nieuw-Weerdinge is gezelligheid alom en draait al enige maanden volop. Ook alleen thuis en eigenlijk geen zin om voor jezelf te koken? Zin om met elkaar van een echt verse maaltijd te genieten? In de Badde wordt op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vers gekookt. Iedereen die wil kan hieraan meedoen.

Geïnteresseerd?  Geef je dan op bij de Badde (0591-521733) of bel het Noaberhuus. (0591-714724). Ook binnenlopen bij de Badde of het Noaberhuus mag ook natuurlijk.

Blijf niet alleen thuiszitten en DOE MEE. De kookgroep geeft aan nog veel meer deelnemers aan te kunnen en het is er echt gezellig en het eten vers en lekker.

Een tafel die helemaal gevuld is met mensen is nog gezelliger.

Dit initiatief wordt breed gedragen en georganiseerd door: MFC de Badde, Icare, de Baptistengemeente, de Protestantse gemeente, SEDNA en Stichting Dorpenzorg.
   Nieuw-Weerdinge GEZOND! Wat is het en hoe werkt het?

Gezondheid is een breed begrip.
Veel mensen denken bij het woord gezondheid aan voeding en bewegen, maar daar stopt het niet. Het betekent ook: sociale contacten met buurtbewoners hebben, een leuke hobby uitoefenen, muziek maken. Ook voldoende ontspanning en een goede nachtrust hebben invloed op hoe wij ons voelen.

Wat is M&GEZOND!?

M&GEZOND! is het programma van de Gemeente Emmen waarmee we de inwoners uitdagen hun buurt, wijk of straat een stukje gezonder te maken door een gezondheidsbevorderend idee te ontwikkelen. Dit initiatief moet dan worden uitgevoerd door, voor en met bewoners. Op onze website vind je tal van voorbeelden van dergelijke ideeën die door bewoners zijn bedacht, voor bewoners zijn bedoeld en met bewoners worden uitgevoerd. 

Hoe werkt het?
Een idee kan vaak pas worden uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Niet altijd, maar soms  heeft een plan een (financieel) zetje in de rug nodig, om te kunnen worden uitgevoerd. Dat is één van de manieren waarop M&GEZOND! kan ondersteunen. Verder kunnen we je ook helpen om je plan mee vorm te geven en goed op papier te krijgen. Ook geven we advies of we kunnen je met andere initiatiefnemers in verbinding brengen.
Ons team, dat bestaat uit zowel bewoners als medewerkers van de Gemeente Emmen, komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Zo weet je al binnen een week of jouw idee met subsidie wordt ondersteund.

Heb jij nou ook een leuk idee voor jouw buurt of wijk? Kom in beweging en neem contact met ons op.

Via de website www.emmengezond.nl  kun je een aanvraagformulier downloaden en je aanvraag indienen. Of like onze facebook pagina M&gezond https://www.facebook.com Nieuw-Weerdinge-Gezond-1782334592097327/   en neem van daaruit contact met ons op.

   
 Fase 1 van herinrichting kruising Weerdingerkanaal-Eerste Kruisdiep en Raiffeisenstraat afgerond.

Na een groot aantal klachten over parkerende auto's op de hoek van de Raiffeisenstraat en het Weerdingerkanaal Noordzijde bij Plaatselijk Belang, hebben we in samenwerking met Veilig Verkeer Nieuw-Weerdinge, de eigenaar van de Foodmarkt en de Gemeente Emmen deze hoek af laten zetten met diamantkoppalen. Het verkeer dat vanaf de Raiffeisenstraat komt kan nu weer normaal optrekken tot aan het Weerdingerkanaal en heeft weer goed zicht van wat er van links en rechts aankomt.
De volgende stap is het creëren van een oversteekplaats voor voetgangers die vanaf het Weerdingerkanaal ZZ de Noordzijde over willen steken om naar de winkel te kunnen gaan. Ook hier zoeken we de samenwerking weer met Veilig Verkeer.
Want moet dit een traditionele Zebra oversteek worden of iets beter zichtbaars zoals bij sommige scholen is te zien. Daar worden steeds vaker signaalpalen gebruikt, die aangeven dat er iets bijzonders als een oversteek is. Ook hierover zijn vele verzoeken bij ons binnengekomen. Mochten er bij de inwoners van Nieuw-Weerdinge gedachten leven hierover laat het dan weten, hetzij via deze pagina of via de mail naar plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com
We hopen in ieder geval met het plaatsen van de palen een eerste grote ergernis te hebben weggenomen. Het zal eerst wel even wennen zijn, maar dat komt vanzelf.

   

Mountainbike route in Nieuw-Weerdinge?
 
Langs deze weg willen wij jullie informeren over een mogelijk te realiseren mountainbike parcours van 3 à 4 km in Nieuw-Weerdinge, Het idee achter het mountainbike parcours is om mensen meer in beweging te krijgen, zowel jong als oud. Bewegen/sporten is tenslotte leuk en ook gezond!.
Het parcours moet leuk, uitdagend en wel voor iedereen te doen zijn. Het parcours zal bij doorgang worden gevestigd aan de rand van het park De Wenke, de voormalige "kaaibakbaan" en het perceel bos aan de Wisseldijk (ijsbaan)

De gemeente is zeer enthousiast over het plan en wil dan ook zijn medewerking verlenen om het realiseerbaar te maken. Bij medewerking moet men denken aan het beschikbaar stellen van het terrein, maar ook eventueel aan materiaal zoals grond, zand, half verharding, hout, gereedschap en etc.

De gemeente zal geen personeel beschikbaar stellen. De gemeente geeft groenlicht zodra we een projectteam hebben samengesteld om de uitvoering te kunnen bewerkstelligen. Dit team zal bestaan uit vrijwilligers die bereid zijn om een X aantal zaterdagen mee te willen helpen met bijvoorbeeld snoeiwerk, takken slepen, bosmaaier, zand kruien en etc.

Met de uitvoering zal op z’n vroegst half augustus 2017 kunnen worden begonnen (na het broedseizoen van vogels). Dit geeft tevens mooi de tijd voor de voorbereiding.
Uiteraard is het de bedoeling dat aankomend najaar ook gebruik van het parcours kan worden gemaakt.

Dus heeft u tijd over en wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger (er zijn tenslotte nooit genoeg) aan dit prachtige burgerinitiatief meldt u dan aan via Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of Arjan Schipper  Arjan_schippertje@hotmail.com

Ook voor als u vragen heeft over dit project voor Nieuw-Weerdinge kunt u terecht bij Arjan Schipper.