Welkom
 
op de website van Nieuw-Weerdinge, gelegen in de 
 gemeente Emmen in zuidoost Drenthe.
Laatste nieuws
Graag alle activiteiten van verengingen e.d. in Nieuw-
Weerdinge vermelden op de agenda van deze website. 
Vermelding sturen naar: epepping@xs4all.nl 
Agenda
21 okt - Bingo - De Badde. 19.30 uur
25 okt - Oud papier - OBS 't Koppel
 
      
  
Noaberhuis

Zoekt u hulp bij het vinden van de weg in het steeds ingewikkelder wordende doolhof van instanties en wettelijke regelingen? Of zoekt u gewoon iemand die u ergens thuis mee moet helpen? Neem dan contact op met het Noaberhuus.

Wat het Noaberhuus u kan bieden kunt u hier lezen. Hoe kun je het Noaberhuus bereiken?     Telefoon:   0591-714724       E-mail:  zorg@demonden.info

Of kom eens langs op de spreekuren:
Maandag: De Badde, Nw-Weerdinge  13:00-17:00 uur                  Politie (wijkagent) 13:30 Ė 14:30 uur                    Sedna 13:00 Ė 17:00 uur

Tijdens het spreekuur worden vragen ter plekke beantwoord of in behandeling genomen en naar het juiste team of organisatie doorverwezen.

    

 
   
 Maandag 25 september inloopbijeenkomst over vroegere GERO-locatie

 De gemeente Emmen is van plan om de verspreiding van het vervuilde grondwater op de vroegere  Gero-locatie (Eerste Kruisdiep WZ 70) op een andere manier te gaan verminderen.

 Om u hierover te informeren, bent u op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur van
 harte welkom bij een inloopbijeenkomst in Multifunctioneel Centrum De Badde.
 

 

Vervuilde grond
In het verleden stond het bedrijf Gero aan de Eerste Kruisdiep WZ 70. In die periode zijn bepaalde stoffen in de grond gekomen, waardoor de bodem vervuild is geraakt. De gemeente Emmen laat al twintig jaar het vervuilde grondwater oppompen om de verspreiding van de verontreiniging te verminderen. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar andere manieren om het vervuilde grondwater op deze plek aan te pakken. Daarom gaat de gemeente andere maatregelen treffen.

Aanpak
De aanpak bestaat uit het afgraven van grond aan de voorkant van het pand aan de Eerste Kruisdiep WZ 70. Hierdoor wordt de vervuilde grond weggehaald. Daarnaast is door onderzoek bekend geworden dat bacteriŽn vervuild grondwater kunnen verminderen. Ook daar gaat de gemeente mee aan de slag. De kwaliteit van het grondwater wordt goed in de gaten gehouden. De uitvoering van deze aanpak wordt begeleid door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).

Planning werkzaamheden
Als alles volgens de planning verloopt starten de werkzaamheden in januari 2018. Het proces om met bacteriŽn het vervuilde grondwater te verminderen duurt ongeveer drie jaar.

Inloopbijeenkomst
Heeft u hierover vragen of wilt u meer weten? Kom dan gerust langs tijdens de inloopbijeenkomst!

Medewerkers van de gemeente Emmen, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en adviesbureau Royal Haskoning DHV zijn op maandag 25 september tussen 17.00 en 19.00 uur aanwezig in De Badde, Eerste Kruisdiep Oostzijde 9 in Nieuw-Weerdinge.

   
Puppyvoetbal vanaf 5 september

Vanaf 5 september is er weer puppyvoetbal.

Klik op de foto voor meer informatie.

   
Jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagtwedde naar ItaliŽ

Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli waren zes jongeren uit Nieuw-Weerdinge en Vlagwedde namens de Cherry Foundation deelnemer in een internationale jongerenuitwisseling in Marina di Ardea, onder de rook van Rome. Samen met jongeren uit ItaliŽ, Litouwen, SloveniŽ, KroatiŽ, MacedoniŽ en Bulgarije werden onderwerpen besproken in het kader van mogelijkheden in de stad  - met betrekking op onder andere werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling.

In workshops leren de jongeren allerlei manieren om zichzelf te reflecteren en te verbeteren, hetgeen ze kan helpen in hun professionele loopbaan. Hierbij wordt gewerkt in gemengde groepen uit verschillende landen. Op deze manier wordt het begrip voor elkanders cultuur vergroot en wordt de vaardigheid in de Engelse taal vergroot.

 Deze uitwisseling wordt gefinancierd door Erasmus+, een subsidieprogramma van de Europese Unie ter bevordering van mobiliteit van jongeren en jongerenwerkers. In februari organiseert Cherry een vervolgproject in Nederland waarbij de kansen tot persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt op het platteland worden bekeken

   
   
ZON voor Wind Emmen

Beste omwonenden van Pottendijk,

De leden van de actiegroep Pottendijk Windmolenvrij doen hun best om te voorkomen dat er in het gebied Pottendijk minimaal 17 windmolens geplaatst gaan worden.

Maar wij willen ook een alternatief bieden!

In de gemeente Emmen zijn veel mogelijkheden voor zonne-energie. Op daken met oppervlakte, maar zeker ook in het buitengebied. Wij hebben een werkgroep gevormd die zich aan het oriŽnteren is op de mogelijkheden voor zonne-energie in Emmen Zonne-energie blijkt dankzij de technische ontwikkelingen op dit moment al rendabeler te zijn dan windenergie op land. Andere voordelen van zonne-energie:

  • Zonne-akkers zijn veel minder belastend voor het landschap dan windmolens.
  • Zonnepanelen geven geen overlast in de vorm van geluid, slagschaduw, laagfrequente trilling, lampjes in de nacht, enzovoort.
  • Het aanleggen van zonne-akkers is minder ingrijpend dan het plaatsen van windmolens.
  • Afbraak van windmolens is duur en er blijven tonnen cement achter. Zonnepanelen zijn flexibel te plaatsen.
  • Er zijn mogelijkheden om aan zonne-energie sociale projecten en werkgelegenheid te koppelen. Daardoor kan zonne-energie direct iets opleveren voor omwonenden.

Om te kijken of er voldoende draagvlak is voor de ombuiging van wind naar zon houden wij een korte anonieme enquÍte onder de omwonenden. We hopen dat u hieraan wilt meewerken.
Klik voor het onderzoek op de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/R8CP9TF

Wilt u met ons meedenken en mee-ontwikkelen, wij kunnen nog steun gebruiken. Neemt u hiervoor en voor alle andere vragen en/of opmerkingen contact op met
zonvoorwindemmen@gmail.com 

De leden van de werkgroep zijn: Thea Visser, Annemarie Leeman, Mark Spain, Peter Muller, Wim Feldhaus (allen Pottendijk) en Geert Wierts (N34). Wij zullen u op de hoogte houden van onze vorderingen.
 

   
Wandel mee !!   Wandelactiviteit voor senioren

 Vanaf dinsdag 16 mei start een nieuwe wandelgroep. Elke dinsdagmiddag samen een gezonde, sportieve wandeling maken in de omgeving.
 Na afloop is er de mogelijkheid om in De Badde koffie te drinken (Ä1,00). Iedereen kan aansluiten zonder opgave en er zijn geen kosten aan
 verbonden. Wie aanwezig is die wandelt mee!

 Dag:                Iedere dinsdagmiddag
 Startlocatie:    De Badde
 Afstand:          4/5 km (ongeveer 1 uur)
 Vertrektijd:      13.30 uur                                           
 Kosten:            Geen
Informatie of vragen?
Buurtsportcoach senioren:  Eefke Weismann-Hooijer.
Telefoon: 06 11 250 789     E-mail: e.weismann-hooijer@emmen.nl
   
Uitnodiging  om mee te doen aan de jaarlijkse  Stille tocht Nieuw Weerdinge  die op donderdag 4 mei wordt gehouden.

Om 19.45 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF" nabij het Beertaplein. Vanaf het Beertaplein loopt men naar de begraafplaats.
Daar zal de christelijke muziekvereniging SDG/ Juliana spelen en wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Ook worden er een aantal gedichten voorgelezen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.

Hierna lopen we terug naar het Beertaplein waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie / thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comitť nodigt u allen hartelijk uit mee te doen aan deze STILLE TOCHT.
Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen. Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.
 
Het 4 mei comitť.

 

Mountainbike route in Nieuw-Weerdinge?
 
Langs deze weg willen wij jullie informeren over een mogelijk te realiseren mountainbike parcours van 3 ŗ 4 km in Nieuw-Weerdinge, Het idee achter het mountainbike parcours is om mensen meer in beweging te krijgen, zowel jong als oud. Bewegen/sporten is tenslotte leuk en ook gezond!.
Het parcours moet leuk, uitdagend en wel voor iedereen te doen zijn. Het parcours zal bij doorgang worden gevestigd aan de rand van het park De Wenke, de voormalige "kaaibakbaan" en het perceel bos aan de Wisseldijk (ijsbaan)

De gemeente is zeer enthousiast over het plan en wil dan ook zijn medewerking verlenen om het realiseerbaar te maken. Bij medewerking moet men denken aan het beschikbaar stellen van het terrein, maar ook eventueel aan materiaal zoals grond, zand, half verharding, hout, gereedschap en etc.

De gemeente zal geen personeel beschikbaar stellen. De gemeente geeft groenlicht zodra we een projectteam hebben samengesteld om de uitvoering te kunnen bewerkstelligen. Dit team zal bestaan uit vrijwilligers die bereid zijn om een X aantal zaterdagen mee te willen helpen met bijvoorbeeld snoeiwerk, takken slepen, bosmaaier, zand kruien en etc.

Met de uitvoering zal op zín vroegst half augustus 2017 kunnen worden begonnen (na het broedseizoen van vogels). Dit geeft tevens mooi de tijd voor de voorbereiding.
Uiteraard is het de bedoeling dat aankomend najaar ook gebruik van het parcours kan worden gemaakt.

Dus heeft u tijd over en wilt u graag een steentje bijdragen als vrijwilliger (er zijn tenslotte nooit genoeg) aan dit prachtige burgerinitiatief meldt u dan aan via Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge plaatselijkbelangnieuwweerding@gmail.com  of Arjan Schipper  Arjan_schippertje@hotmail.com

Ook voor als u vragen heeft over dit project voor Nieuw-Weerdinge kunt u terecht bij Arjan Schipper.